Giải đáp chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm

PV.

Trả lời Công văn số 91/CV-BC ngày 29/8/2016 của Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi về thuế suất thuế GTGT đối với phế liệu, phế phẩm của các mặt hàng thực phẩm, ngày 12/10/2016, Tổng cục Thuế có Công văn 4705/TCT-CS hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Công văn số 91/CV-BC, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn cụ thể các đối tượng không chịu thuế:

Một là, sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất bán ra (ví dụ như tấm mì, cám mì, tấm gạo (gạo rẫy), cám gạo được tạo ra từ quá trình xay xát thóc hoặc xay xát lúa mì) theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thuộc đối tượng không chịu thuế. Trường hợp DN, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho DN, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Hai là, sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, cám (đã qua chế biến) làm thức ăn chăn nuôi.

Ba là, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang) thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNTngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

Căn cứ hướng dẫn trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp rà soát cụ thể đối với các phế phẩm, phế liệu thu được từ các sản phẩm của đơn vị dùng làm sản xuất thức ăn chăn nuôi, bán ra để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.