Giải đáp khấu trừ thuế đối với hóa đơn sai tiêu thức?

PV.

Công ty của bà Nguyễn Thị Hương Xuân (tỉnh Quảng Ngãi) có một số hóa đơn của một doanh nghiệp xuất cho Công ty bị sai về tiêu thức người bán (người ký hóa đơn không phải là người đại diện theo pháp luật và không được ủy quyền). Công ty đã sử dụng các hóa đơn này để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỏi: Trường hợp cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Công ty thì việc sử dụng hóa đơn nêu trên để kê khai khấu trừ thuế thì có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến như sau:

Căn cứ tại Tiết 4, Khoản 2, Điều 23 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn: "... Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn".

Căn cứ Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào là “Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào…”.

Theo nội dung trình bày của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi sử dụng một số hóa đơn của Công ty TNHH MTV Nghi Du sai tiêu thức người bán hàng (người ký hóa đơn không phải là người đại diện theo pháp luật và không được ủy quyền). Nếu những hóa đơn đầu vào của đơn vị thuộc danh sách hóa đơn mà cơ quan công an kết luận là bất hợp pháp thì Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi không được kê khai khấu trừ và hạch toán chi phí.