Hướng dẫn chế độ kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

TCTC (Tổng hợp)

Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng quy định liên quan đến chế độ kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỏi: Tôi là nhân viên kế toán trong công ty xây dựng có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, thành lập tháng 08/2015. Tôi đã áp dụng Thông tư 200 trong hạch toán kế toán, hệ thống sổ sách và đã nộp Báo cáo tài chính năm 2015. Tháng 04/2016, cơ quan quản lý thuế của công ty thông báo công ty đã áp dụng sai chế độ kế toán và yêu cầu chuyển sang Quyết định 48, nộp bổ sung báo cáo tài chính trước khi thanh tra vào tháng 06/2016. Vậy, Công ty tôi có thể áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200 hay không?

Về việc này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

Tại Điều 1 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định: “Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.”

Tại Điều 4 Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC quy định: “... Doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 (nay là Thông tư số 200/2014/TT-BTC) phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện ổn định ít nhất trong thời gian là 2 năm. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, phải thông báo lại cho cơ quan thuế.”

Căn cứ các quy định trên, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC hoặc Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Khi doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải áp dụng ổn định ít nhất trong thời gian 2 năm theo quy định.