Giải đáp thắc mắc về thủ tục hải quan

PV.

Sau khi nhận được ý kiến thắc mắc của Công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai về thủ tục hải quan, ngày 16/05/2017, Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 985/GSQL-GQ1 trả lời cụ thể.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì “Việc chuyn tiêu thụ nội địa hoặc thay đi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khu, nhập khu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới".

Theo quy định tại điểm c.3 khoản 3 Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế quy định: “Trường hợp nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêu hủy thì phải thực hiện việc kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan mới theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này. Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan theo loại hình nhập khẩu tương ứng; chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu, trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu miễn thuế doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý nhập khẩu.

Trường hợp nhượng bán cho doanh nghiệp thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu thì hàng hóa miễn thuế phải được trừ vào Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế đã được cấp của doanh nghiệp được chuyển nhượng”.

Như vậy, trường hợp hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế của Công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai khi tiêu hủy, bán thanh lý phải đăng ký tờ khai theo quy định, về thủ tục hải quan. Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 21, Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.