Để được gia hạn nộp thuế trong giai đoạn khó khăn

Theo mof.gov.vn

Ngay sau khi nhận được kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Công nghệ Long Thanh tại TP. Hồ Chí Minh về việc xin gia hạn nộp thuế do Công ty đang trong giai đoạn khởi đầu phát triển, còn gặp khó khăn, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1986/TCT-QLN giải đáp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo Tổng cục Thuế, căn cứ Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ có quy định về trường hợp được gia hạn nộp thuế như sau:

- Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật.

- Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

- Chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước.

- Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác.

Cũng theo Tổng cục Thuế, tại Khoản 3 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ có quy định:

Để được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Điều này, người nộp thuế phải lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế.

Như vậy, căn cứ theo các quy định trên, trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Công nghệ Long Thanh nêu tại công văn không rõ ràng, đầy đủ nội dung; Nếu Công ty đáp ứng được quy định tại Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì lập đầy đủ thủ tục, hồ sơ gửi đến cơ quan thuế tại TP.Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết gia hạn nộp thuế theo quy định.