Tỉnh Hậu Giang:

Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng chỉ đạt hơn 60% kế hoạch

Theo Kỳ Anh/ Báo Hậu Giang

Tính đến ngày 31/10, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 phân bổ chi tiết cho các dự án là 2.616 tỉ đồng. Tổng khối lượng thực hiện đạt 61,8% kế hoạch, thấp hơn 6,6% so với cùng kỳ; giá trị giải ngân đạt 60,9% kế hoạch, thấp hơn 7,3% so với cùng kỳ.

Tăng tốc thi công và đảm bảo chất lượng các công trình, dự án. Ảnh: Kỳ Anh
Tăng tốc thi công và đảm bảo chất lượng các công trình, dự án. Ảnh: Kỳ Anh

UBND tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu các chủ đầu tư nỗ lực, phấn đấu đến cuối năm giải ngân đạt từ 95% đến 100% kế hoạch vốn được giao đầu năm.

Vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách để huy động tối đa các nguồn vốn từ mọi thành phần kinh tế, đẩy nhanh tiến độ sớm đưa các dự án đầu tư vào hoạt động, nhất là các công trình trọng điểm đầu tư công.

Hoàn chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Đôn đốc các chủ đầu tư khởi công, triển khai thực hiện kịp thời các dự án quan trọng, có tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Như vậy, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn kéo dài cho thấy tỷ lệ giải ngân chung đạt thấp. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tháng qua chỉ tăng khoảng 8%.

Từ cuối tháng 9/2021 UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các chủ đầu tư quyết liệt, phấn đấu đến cuối tháng giải ngân vốn đạt 70% đã không đạt được. UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các chủ đầu tăng tốc, tăng tiến độ trên từng công trình và phải đảm bảo chất lượng công trình.