Giám sát chặt việc biếu quà, dùng xe công dịp Tết Nguyên đán

PV.

Ngày 25/1, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 138/TTCP-C.IV gửi các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương, tập đoàn kinh tế về việc nắm sát tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Báo cáo những trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng tài sản công không đúng quy định về Thanh tra Chính phủ trước ngày 21/2/2018. Nguồn: Internet
Báo cáo những trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng tài sản công không đúng quy định về Thanh tra Chính phủ trước ngày 21/2/2018. Nguồn: Internet

Văn bản số 138/TTCP-C.IV nêu rõ, ngày 22/12/2017 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2018. Chỉ thị yêu cầu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Trung ương không tổ chức đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các địa phương; Các địa phương không chúc Tết cấp trên và Trung ương; Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên "tranh thủ" cấp dưới với mọi hình thức; Nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội…

Tiếp đó, ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 48/CT-TTg yêu cầu các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không tổ chức du xuân, đi chúc Tết; Không tặng quà lãnh đạo. Thủ tướng yêu cầu các địa phương không về Hà Nội chúc Tết Chính phủ, các bộ, ngành. Cán bộ, công chức không sử dụng xe công đi lễ hội và không đi lễ hội trong giờ hành chính.

Để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong dịp Tết Nguyên đán theo tinh thần Chỉ thị của Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương, tập đoàn kinh tế chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trong phạm vi quản lý nghiêm túc chấp hành các quy định nêu trên.

Cụ thể, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương, tập đoàn kinh tế cần theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm; Báo cáo những trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng tài sản công không đúng quy định về Thanh tra Chính phủ trước ngày 21/2/2018.

Đồng thời, để thực hiện giám sát chặt các hành vi vi phạm, Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) đã lập 3 đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp tố cáo về tham nhũng và tặng, nhận quà trái quy định trong dịp Tết Nguyên đán 2018.