Giảm tải cho hệ thống giao dịch của HOSE

PV.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn hướng dẫn các sở và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhằm giảm tải cho hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có Công văn số 1339/UBCKNN-PTTT thông báo và hướng dẫn HOSE, VSD và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để giảm tải cho hệ thống giao dịch của HOSE, không làm gián đoạn thị trường và ảnh hưởng đến nhà đầu tư.

Cụ thể, theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết trong giai đoạn này có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho HNX hoặc HOSE.

Đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE thì HOSE thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau khi được HOSE thẩm định và cấp Quyết định niêm yết, thì cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên hệ thống giao dịch của HNX. Khi hiện tượng nghẽn lệnh được xử lý, doanh nghiệp được chuyển giao dịch sang HOSE mà không xem xét lại hồ sơ.

Bên cạnh đó, các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… đối với các doanh nghiệp có cổ phiếu được HOSE chấp thuận niêm yết và chuyển sang giao dịch tại HNX áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu HNX và HOSE phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.

Bên cạnh đó, HOSE, HNX và VSD cũng thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư về việc HOSE tạm thời dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới và sự khác biệt giữa cơ chế giao dịch của các sở giao dịch trong quá trình triển khai việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX.

Trước đó, để xử lý tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên HOSE, không làm gián đoạn thị trường và ảnh hưởng đến nhà đầu tư, Bộ Tài chính đã thành lập Tổ công tác do Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải làm Tổ trưởng. Bộ Tài chính đã phối hợp với Công ty FPT triển khai giải pháp về mặt kỹ thuật tạm thời theo hướng sử dụng phần mềm hệ thống giao dịch đang được sử dụng tại HNX và sẽ triển khai trên nền tảng hạ tầng tại HOSE để có thể thay thế hệ thống khớp lệnh của HOSE. 

Liên quan đến tình trạng nghẽn lệnh, theo bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Phát triển thị trường, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, nguyên nhân chính của tình trạng nghẽn mạng là hệ thống giao dịch HOSE không đáp ứng được số lệnh thực tế. Giải pháp căn cơ được tính đến là sử dụng hệ thống của Hàn Quốc, dự kiến đưa vào vận hành cuối năm nay.