Kho bạc Nhà nước Nghệ An:

Giảm trên 10 nghìn chứng từ mỗi tháng khi triển khai thanh toán tự động chi điện, nước, viễn thông

Thùy Linh

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nghệ An, sau khi triển khai thực hiện thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông, đơn vị này sẽ giảm được trên 10.000 chứng từ/tháng.

Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Nghệ An.
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Nghệ An.

Thực hiện Quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách, ngày 10/5/2023, KBNN Nghệ An đã ban hành Công văn số 262/KBNT-KTNN về việc triển khai diện rộng thanh toán tự động tiền điện, tiền nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách.

Theo đó, các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh có thể thực hiện ủy quyền cho KBNN nơi giao dịch để thực hiện tự động trích tài khoản đối với các nội dung thanh toán như: Khoản chi điện, nước với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước có triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện, nước với Ngân hàng Vietinbank; Khoản chi cước dịch vụ viễn thông bao gồm dịch vụ điện thoại cố định trả sau, dịch vụ truy cập internet cố định hàng tháng trả sau và dịch vụ điện thoại di động trả sau đứng tên đơn vị sử dụng ngân sách với các dịch vụ viễn thông do VNPT Vinaphone cung cấp.

Sau khi đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện ủy quyền thanh toán tự động điện, nước, dịch vụ viễn thông cho KBNN nơi giao dịch, hàng tháng, các đơn vị không phải gửi yêu cầu thanh toán đối với các khoản chi điện, nước và viễn thông qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Trên cơ sở bảng kê sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ (Công ty Điện lực và VNPT Vinaphone) gửi đến vào các ngày định kỳ theo thỏa thuận ký kết, KBNN tiếp nhận bảng kê và sẽ tự động trích tài khoản của đơn vị sử dụng ngân sách (nếu đủ số dư) để thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ và gửi giấy báo nợ cho đơn vị theo đúng quy trình quy định.

Trường hợp tài khoản của đơn vị không đủ số dư hoặc hết hiệu lực, KBNN gửi thông báo kết quả tự động thanh toán để thông báo cho đơn vị biết. Vì vậy, với hơn 3.000 đơn vị sử dụng ngân sách, khi triển khai diện rộng thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, điện và nước không những tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi thực hiện thanh toán, mà còn tiết kiệm thời gian, chi phí cho các đơn vị…

Theo ông Dương Hồng Quảng – Phó Giám đốc KBNN Nghệ An, được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của KBNN Trung ương, các cấp, các ngành có liên quan, nên trong quá trình thực hiện, KBNN Nghệ An gặp rất nhiều thuận lợi.

Cùng với đó, KBNN Nghệ An đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức nghiên cứu, học tập Quy trình số 2286/QĐ-KBNN; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các đơn vị sử dụng ngân sách biết về việc triển khai thanh thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông.

KBNN cũng hướng dẫn cài đặt tiện ích Cổng trao đổi dữ liệu thuộc Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN, cung cấp chức năng dành cho đơn vị sử dụng ngân sách ủy quyền thanh toán dịch vụ cho KBNN và chức năng trao đổi dữ liệu với các ngân hàng thương mại, nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông qua internet…

Theo KBNN Nghệ An, hàng tháng, bình quân, mỗi đơn vị sử dụng ngân sách phải lập 3 chứng từ gửi đến KBNN để thanh toán các dịch vụ điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước. Như vậy, sau khi triển khai thực hiện thanh toán tự động sẽ giảm trên 10.000 chứng từ/tháng.

Qua đó, sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thành các nội dung về đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thành mục tiêu của chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.