Giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước tại VNCC xuống còn 51%

Theo Baodautu.vn

Theo phương án CPH Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) vừa được phê duyệt, Nhà nước sẽ chỉ còn giữ 51% vốn cổ phần tại VNCC và dự kiến thoái toàn bộ vốn vào năm 2018.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam với hình thức cổ phần hóa bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

dựng Việt Nam - CTCP có vốn điều lệ 357,74 tỷ đồng, tương đương tổng số cổ phần phát hành lần đầu là 35.774.448 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Trong đó, nhà nước sẽ nắm giữ18.244.968 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ;cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 là 1.779.500 cổ phần, chiếm 4,97% vốn điều lệ.

Năm 2018, đề xuất Thủ tướng Chính phủ bán tiếp phần vốn nhà nước còn nắm giữ tại doanh nghiệp này.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP là Bộ Xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật liên quan.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 413 người; tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP là 413 người.