Giao dịch chứng khoán lô lẻ ổn định, thông suốt trong ngày đầu tiên

PV.

Trong ngày đầu tiên áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ (12/9), hệ thống giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ghi nhận hoạt động ổn định và thông suốt.

Giao dịch chứng khoán lô lẻ trên HOSE ghi nhận hoạt động ổn định và thông suốt.
Giao dịch chứng khoán lô lẻ trên HOSE ghi nhận hoạt động ổn định và thông suốt.

Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, từ ngày 12/09/2022, HOSE chính thức áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ. Trong ngày đầu tiên áp dụng, hệ thống giao dịch trên HOSE hoạt động ổn định và thông suốt.

Theo đó, trong ngày 12/9/2022, tổng lệnh đặt giao dịch lô lẻ là 190.671 lệnh, chiếm khoảng 22% tổng lệnh đặt toàn thị trường; Tỷ lệ khớp lệnh của giao dịch lô lẻ là 37,44% với khối lượng hơn 1,3 triệu chứng khoán.

Theo đại diện của HOSE, việc áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động trong việc đặt lệnh mua – bán như: dễ dàng bán những chứng khoán lô lẻ còn lại trong tài khoản hoặc mua thêm chứng khoán lô lẻ cho tròn một lô giao dịch (lô chẵn), giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty chứng khoán...

Hiện nay, giao dịch chứng khoán lô lẻ được thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận, cụ thể:

+ Thời gian giao dịch khớp lệnh liên tục: 9h15 -11h30 và 13h00-14h30

+ Thời gian giao dịch thỏa thuận: 09h15-11h30 và 13h00-15h00

Cũng theo hướng dẫn của HOSE, quy định về bước giá, đơn vị yết giá và biên độ dao động giá đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ tương tư như giao dịch chứng khoán lô chẵn. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch có khối lượng từ 1 đến 99 chứng khoán và chỉ được sử dụng lệnh giới hạn đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ. Việc sửa, hủy lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ theo quy tắc tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn.