Gỡ vướng quy định về phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng

Theo chinhphu.vn

Ông Trần Đức Tài (Nam Định) ký hợp đồng vay tín chấp 10 triệu đồng, lãi suất 2,96%/tháng với Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên (MTV) Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 1/7/2016, Công ty đã giải ngân số tiền vay qua Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chi nhánh Nam Định.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Ngày 25/7/2016, ông Tài đến VPBank chi nhánh Nam Định trả khoản vay 10 triệu đồng nêu trên. Tuy nhiên, sau đó Công ty đã không tất toán khoản vay của ông Tài mà tự chuyển sang hình thức trả dần từng tháng với lãi suất cao hơn nhiều so với thỏa thuận trong hợp đồng.

Ông Tài hỏi, việc thực hiện hợp đồng cho vay của Công ty như vậy có đúng quy định không? Ông Tài cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh tra, giám sát hoạt động cho vay của Công ty để bảo đảm an toàn tín dụng và hỗ trợ cho khách hàng khi vay vốn.

Về vấn đề này, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có ý kiến như sau:

Về lãi suất cho vay, Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2011 quy định: "Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật".

Theo đó, căn cứ trên hợp đồng vay vốn ngày 20/6/2016 của ông Tài và kết quả thẩm định ông đủ điều kiện vay vốn theo quy định, Công ty giải ngân khoản vay Hợp đồng tín dụng ngày 20/6/2016. Tại Hợp đồng này, ông Tài cũng đã cam kết hiểu rõ và đồng ý với các thông tin trong hợp đồng bao gồm lãi suất 4,58%/tháng. Do đó, mức lãi suất 4,58%/tháng là phù hợp với quy định của pháp luật.

Về phản ánh mức lãi suất 2,96%/tháng mà ông Tài cung cấp nhưng do thông tin chưa cụ thể nên Công ty chưa đủ căn cứ để xác minh thông tin này.

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện tra soát lại Hợp đồng. Tại thời điểm ông thực hiện hoàn trả khoản giải ngân 10 triệu đồng vào ngày 25/7/2016, ông chưa hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng bao gồm đơn yêu cầu hủy hợp đồng và phí thanh lý hợp đồng 5%. Do đó, hợp đồng không được thanh lý vào ngày 25/7/2016.

Tuy ông Tài không thực hiện đúng thủ tục thanh lý trước hạn, nhưng sau khi xem xét hợp đồng và lịch sử nộp tiền của khách hàng, Công ty chấp thuận việc thanh lý trước hạn vào ngày 25/7/2016 của ông.

Về khoản thanh toán 4.380.000 đồng ngày 30/3/2017 (sau khi hợp đồng được thanh lý), Công ty sẽ nhanh chóng thực hiện hoàn trả khoản tiền này đồng thời thực hiện thanh lý hợp đồng của khách hàng.