Gỡ vướng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt khi chưa xác minh C/O

Theo mof.gov.vn

Mới đây, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 3176/TCHQ-TXNK trả lời ý kiến của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Phước An về việc hoàn trả khoản chênh lệch giữa số tiền thuế tạm thu theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi và số tiền thuế tính theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt khi chưa có kết quả xác minh C/O.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, căn cứ Điểm G Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan, nếu có nghi vấn về tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ nhưng chưa đủ cơ sở để từ chối thì cơ quan hải quan tạm tính thuế theo mức thuế suất MFN hoặc thuế suất thông thường và tiến hành xác minh theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Đồng thời, căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì “Việc xác minh phải được hoàn thành trong thời gian sớm nhất nhưng không quá 150 ngày kể từ thời điểm người khai hải quan nộp bộ hồ sơ hải quan hoặc kể từ thời điểm cơ quan thực hiện việc xác minh đối với các nghi vấn phát hiện trong quá trình kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác về thời hạn xác minh.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ của nước xuất khẩu trả lời kết quả xác minh quá thời hạn nêu trên, cơ quan hải quan căn cứ kết quả xác minh để xử lý theo quy định tại điểm d khoản này.

Ngoài ra, căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì cơ quan hải quan tiến hành các thủ tục hoàn trả lại cho người nhập khẩu khoản chênh lệch giữa số tiền thuế tạm thu theo mức thuế suất MFN hoặc thuế suất thông thường và số tiền thuế tính theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt khi cơ quan cấp thông báo kết quả xác minh đáp ứng yêu cầu xác minh của cơ quan hải quan và khẳng định tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Đối với vướng mắc liên quan đến C/O số tham chiếu 0107378/SBY/2015, Tổng cục Hải quan đã có văn bản trao đổi với cơ quan cấp C/O của Indonesia nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan này. Theo đó, kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được giải quyết sau khi Tổng cục Hải quan nhận được kết quả xác minh của cơ quan cấp C/O của Indonesia.