Gỡ vướng về hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập

PV. (Tổng hợp)

Nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thời gian đầu thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu (NK) phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, ngày 2/10, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi họp trực tuyến về vấn đề này, do Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì cùng sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và một số cục hải quan một số tỉnh, thành phố.

Nhiều doanh nghiệp có trụ sở, cơ sở sản xuất ở nhiều tỉnh, thành khác nhau nên gặp khó khăn, không thuận tiện trong việc đăng ký tờ khai, nộp hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và thông quan hàng hóa. Nguồn: Internet
Nhiều doanh nghiệp có trụ sở, cơ sở sản xuất ở nhiều tỉnh, thành khác nhau nên gặp khó khăn, không thuận tiện trong việc đăng ký tờ khai, nộp hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và thông quan hàng hóa. Nguồn: Internet

Liên quan đến vướng mắc cửa khẩu nhập, hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật hoặc khái niệm liên quan đến “cửa khẩu nhập” để thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg là nơi hàng hóa nhập khẩu hay cảng đích ghi trên vận đơn. Mặc dù, tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã có đề cập đến cụm từ “cửa khẩu nhập đầu tiên” nhằm xác định trị giá hải quan.

Bộ Tài chính đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, bổ sung khái niệm cửa khẩu nhập vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, báo cáo Chính phủ theo quy định.

Về vấn đề vướng mắc trong hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh, Tổng cục Hải quan cũng đã báo cáo Thủ tướng và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan trong quá trình thực hiện đã có văn bản hướng dẫn hải quan địa phương theo hướng: Hàng hóa thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định 15/2017/QĐ-TTg nếu gửi qua đường bưu chính, chuyển phát nhanh được làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan chuyển phát nhanh (trừ một số mặt hàng).

Tại cuộc họp, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, trong quá trình thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg, Tổng cục Hải quan cũng đã giải quyết vướng mắc về mã loại hình để thống nhất với hướng dẫn trước đây tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 

Theo đó, đối với hàng hóa làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan cửa khẩu theo loại hình kinh doanh bao gồm hàng trong danh mục, ngoài danh mục thống nhất thực hiện theo mã A11.

Đối với hàng thuộc danh mục nhưng doanh nghiệp lựa chọn thực hiện thủ tục hải quan tại chi cục hải quan ngoài cửa khẩu thì thực hiện mã A12.

Đối với hàng hóa NK, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền NK để bán trực tiếp tại Việt Nam thì thực hiện thủ tục hải quan tại chi cục hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu thì thực hiện theo mã A41.

Tổng cục Hải quan vẫn đang tổng hợp toàn bộ vướng mắc về mã loại hình để hướng dẫn sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã yêu cầu Tổng cục Hải quan phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính rà soát các vướng mắc hiện nay để đưa vào Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo hướng không khóa chặt, phải tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và hải quan địa phương thực hiện...

Đồng thời, đến đầu năm 2018 sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện, tổng thể việc thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg để báo cáo Thủ tướng.