Công khai doanh nghiệp có vốn Nhà nước phải bán giai đoạn 2017- 2020

PV.

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Tư pháp và Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp để cho ý kiến về việc xây dựng Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước phải bán, ngày 16/8.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp. Nguồn: VGP
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp. Nguồn: VGP
Việc ban hành Danh mục trên nhằm bảo đảm thu từ thoái vốn để bố trí cho các dự án đầu tư trung hạn, là công cụ theo dõi, đôn đốc và giám sát tình hình triển khai bán vốn tại các bộ, địa phương, đẩy nhanh tiến độ thoái vốn.
“Quy định danh mục doanh nghiệp bán vốn và tỷ lệ bán vốn hàng năm từ nay tới năm 2020 để đánh giá cụ thể và ràng buộc trách nhiệm người đứng đầu bộ ngành, địa phương. Nếu không làm được thì phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, với những doanh nghiệp có vốn Nhà nước lớn như Habeco, Sabeco, SCIC, PVN, EVN, ACV... thì Thủ tướng Chính phủ sẽ có Quyết định riêng về cổ phần hoá, bán vốn Nhà nước.
Số doanh nghiệp nhà nước còn lại cần thiết phải được tập hợp đầy đủ trong một Danh mục cần bán vốn để công khai cho các nhà đầu tư biết, tính toán lựa chọn sở trường để đầu tư.
Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát, tính toán số lượng doanh nghiệp nhà nước, số vốn cần thoái của doanh nghiệp nhà nước tới năm 2020 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017.
Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhanh chóng hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước phải bán trong giai đoạn 2017- 2020.