Gỡ vướng về hàng tạm nhập tái xuất?

TCTC (Tổng hợp)

Trường hợp công ty nhập khẩu hàng hóa để xuất bán tiêu thụ nội địa là hình thức nhập kinh doanh, không phải là loại hình tạm nhập tái xuất.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công ty của bà Lê Thị Huệ(Hà Nội) nhập khẩu đèn Led, mức thuế 10%. Sau khi làm thủ tục hải quan, công ty bán trực tiếp cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất. Bà Huệ hỏi, hàng hóa này có được coi là hàng tạm nhập tái xuất và được hoàn thuế nhập khẩu không? Trường hợp nào thì công ty được xét duyệt là có quyền nhập khẩu?

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với quyền nhập khẩu, bà Huệ có thể nghiên cứu các quy định tại Khoản 4, Điều 3 Chương I Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ; Điều 4 Chương I Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương và Điều 77, 87 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó bán cho doanh nghiệp chế xuất, công ty của bà có thể căn cứ Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan để thực hiện.

Về chính sách thuế, thực hiện theo quy định tại Khoản 8, Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp công ty nhập khẩu hàng hóa để xuất bán tiêu thụ nội địa là hình thức nhập kinh doanh, không phải là loại hình tạm nhập tái xuất.