Gỡ vướng về nhập khẩu phế liệu

PV

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến những vướng mắc trong việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, theo khoản 1 Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu (NK) phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thì: “Trước khi làm thủ tục NK từng lô hàng phế liệu, tổ chức, cá nhân gửi văn  bản thông báo về lô hàng phế liệu NK theo mẫu quy định tại phụ lục (...) đến cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư này cho tổ chức, cá nhân và cơ quan hải quan cửa khẩu nhập”.

Theo phụ lục mẫu văn bản thông báo về lô hàng phế liệu NK để kiểm tra, thông quan, ban hành kèm Thông tư 41/2015/TT-BTNMT thì quy định việc thông báo thời điểm lô hàng NK tại một thời điểm dự kiến, cụ thể theo nội dung: “Sẽ NK các lô hàng phế liệu dự kiến vào ngày… tháng… năm…. Bao gồm các loại phế liệu sau”.

Theo khoản 2 Điều 10 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT, khi làm thủ tục, ngoài hồ sơ hải quan theo quy định, tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu NK làm nguyên liệu sản xuất nộp bổ sung cho cơ quan hải quan những văn bản liên quan, trong đó có văn bản thông báo về lô hàng phế liệu NK để kiểm tra, thông quan – bản sao.

Như vậy, với phế liệu được phép NK, cơ quan có thẩm quyền sẽ phải thông báo về lô hàng phế liệu NK để kiểm tra, thông quan cho từng lần NK.

Tuy nhiên, hiện tại Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của hải quan địa phương về trường hợp Cục Kiểm soát ô nhiễm, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An cấp thông báo về lô hàng NK phế liệu để kiểm tra, thông quan cho nhiều lô hàng trong một khoảng thời gian nhất định để DN làm thủ tục NK tại nhiều địa điểm khác nhau tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Tại các thông báo của Cục Kiểm soát ô nhiễm, Sở Tài nguyên Môi trường, thời hạn dự kiến làm thủ tục NK lô hàng phế liệu là một khoảng thời gian (ví dụ: từ 03/4/2017 đến 30/4/2017; từ 28/4/2017 đến 30/5/2017).

Trước thực tế này, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết là việc thông báo theo khoảng thời gian như trên là có phù hợp với quy định tại Thông tư 41/2015/TT-BTNMT hay không?  Cơ quan hải quan có thể căn cứ vào các thông báo này để tiến hành làm thủ tục hải quan hay không.

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có văn bản trả lời để kịp thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất theo quy định.