Gói ưu đãi 560 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

PV.

Quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố sẽ dành 4 chương trình ưu đãi cho các doanh nghiệp nhỏ vừa trong năm 2017 với tổng vốn 560 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hiện chiếm tới 97% tổng số DN, đóng góp khoảng 40 – 50% GDP, 33% thu ngân sách nhà nước và tạo ra trên 60% việc làm. Đóng góp của DNNVV cho xã hội lớn nhưng họ lại đang rất thiệt thòi nếu so với DN lớn, DNNN hay DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong năm 2017, Quỹ hỗ trợ DNNVV cho biết, sẽ tập trung hỗ trợ 4 nhóm đối tượng DNNVV hoạt động 4 lĩnh vực: đổi mới sáng tạo; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

Có 3 ngân hàng nhận ủy thác của Quỹ là: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Với mục tiêu khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các ngân hàng nhận ủy thác triển khai chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo”. Hạn mức chương trình là 100 tỷ đồng. Sau mỗi lần giải ngân, tổng hạn mức chương trình sẽ được giảm tương ứng. Thời gian ân hạn trả gốc tối đa 24 tháng. Mức cho vay tối đa là 10 tỷ đồng. 

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Hạn mức chương trình là 180 tỷ đồng. Thời gian ân hạn trả gốc tối đa 18 tháng, mức cho vay tối đa là 20 tỷ đồng. 

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với hạn mức chương trình là 180 tỷ đồng. Thời gian ân hạn trả gốc tối đa 18 tháng, mức cho vay tối đa là 25 tỷ đồng. 

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải. Hạn mức chương trình là 100 tỷ đồng. Thời gian ân hạn trả gốc tối đa 24 tháng, mức cho vay tối đa là 25 tỷ đồng. 

Đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên thời gian 2 năm kể từ khi đăng ký kinh doanh, đáp ứng tiêu chí bắt buộc quy định tại Điều 6, Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; có dự án, Phương án sản xuất - kinh doanh vay vốn để thực hiện đầu tư cơ bản phục vụ sản xuất…. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được vay tối đa 70% tổng mức đầu tư của dự án, phương án sản xuất – kinh doanh (Quỹ không cho vay vốn lưu động), định mức tối đa tùy chương trình. Về mặt lãi suất, các chương trình cam kết, lãi suất vay ngắn hạn là 5,5%/năm; lãi suất vay vốn trung và dài hạn là 7%/năm. DNNVV có thể sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản đảm bảo cho khoản vay.

Cũng theo Quỹ Hỗ trợ DNNVV, chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 cho DNNVV sẽ được triển khai đến ngày 31/12/2017 hoặc đến khi hạn mức của Chương trình sử dụng được dùng hết hoặc khi có thông báo chính thức của Quỹ về thay đổi bổ sung nội dung chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước. Thời hạn Quỹ nhận hồ sơ từ ngân hàng ủy thác đợt 1 năm 2017 là từ ngày 6/3-31/3/2017.