Hà Nội: Ưu tiên nguồn vốn cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo daibieunhandan.vn

Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào các nội dung về việc quy định rõ tiêu chí, các biện pháp hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Đối với việc hỗ trợ tiếp cận tín dụng, trong đó có Quỹ Bảo lãnh tín dụng DN nhỏ và vừa, dựa trên tài sản bảo đảm, phương án sản xuất kinh doanh khả thi...

Có ý kiến cho rằng, nếu quỹ bảo lãnh thực hiện được điều này thì không phù hợp, vì bản thân doanh nghiệp nắm được các điều kiện này có thể vay được ngân hàng. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị cần xem xét việc tồn tại của Quỹ vì hiện nay có nhiều mô hình tín dụng, hiệu quả, quỹ bảo lãnh không cao, các DN để được bảo lãnh vay rất khó.

Liên quan đến trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với việc hỗ trợ tín dụng cho các DN nhỏ và vừa, có ý kiến cho rằng việc khuyến khích các tổ chức tín dụng tăng tỷ lệ dự nợ cho vay đối với các DN này tại Khoản 1, Điều 28 là không hiệu quả. Đề nghị NHNN cần dựa vào định hướng tăng trưởng hàng năm, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng KT - XH, trong đó ưu tiên nguồn vốn cho phát triển DN nhỏ và vừa sẽ cụ thể hơn.

Đối với việc hỗ trợ thuế đối với DN nhỏ và vừa được quy định tại Khoản 1, Điều 9, có ý kiến cho rằng việc quy định chung chung, chưa rõ ràng. Cần quy định cụ thể đối với việc hỗ trợ thuế thu nhập thấp hơn bao nhiêu phần trăm. Đơn cử như việc hỗ trợ mặt bằng sản xuất, cũng cần có hỗ trợ cụ thể theo giá đất Nhà nước quy định nên giảm từ 5 - 10%, sẽ thiết thực đối với DN...