Góp phần hạn chế tối đa thanh toán tiền mặt trong giao dịch với Kho bạc Nhà nước

Minh Hằng

Trong 6 tháng đầu năm 2020, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tập trung hiện đại hoá, cải cách công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN); đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu. Qua đó, góp phần hỗ trợ người nộp thuế và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN.

KBNN tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hiện đại hóa, cải cách công tác thu NSNN
KBNN tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hiện đại hóa, cải cách công tác thu NSNN

Bám sát chương trình công tác và lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, trong 6 tháng đầu năm 2020, hệ thống KBNN đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành liên quan và các cấp chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cụ thể, hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN để tập trung nhanh các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Tính đến hết ngày 30/6/2020, thu NSNN qua hệ thống KBNN đạt 668.674 tỷ đồng, bằng 44,22% so với dự toán, trong đó: thu nội địa đạt 557.628 tỷ đồng, bằng 44,11% so với dự toán; thu từ dầu thô đạt 20.997 tỷ đồng, bằng 59,65% so với dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 89.743 tỷ đồng, bằng 43,15% so với dự toán (bao gồm dự toán hoàn thuế GTGT).  

Cùng với đó, hệ thống KBNN tiếp tục cải cách công tác thu NSNN; phối hợp với cơ quan thuế xây dựng mã định danh khoản thu; phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai thí điểm dịch vụ thu phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia tại 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tiếp tục mở rộng công tác phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt tại 04 ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần (gồm Techcombank, SHB, SeAbank, VPbank). Đặc biệt, để đáp ứng mô hình tài khoản tập trung, hệ thống KBNN hiện đang tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp, hoàn thiện chương trình Thanh toán song phương điện tử, góp phần tập trung nhanh nguồn thu NSNN, hỗ trợ người nộp thuế và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN.

Tính đến hết ngày 30/6/2020, thu NSNN qua hệ thống KBNN đạt 668.674 tỷ đồng, bằng 44,22% so với dự toán, trong đó: thu nội địa đạt 557.628 tỷ đồng, bằng 44,11% so với dự toán; thu từ dầu thô đạt 20.997 tỷ đồng, bằng 59,65% so với dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 89.743 tỷ đồng, bằng 43,15% so với dự toán (bao gồm dự toán hoàn thuế GTGT).  

Cùng với nỗ lực hiện cải cách hiện đại hóa công tác thu NSNN, công tác kiểm soát chi NSNN cũng được hệ thống triển khai chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. KBNN cũng đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách như: Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên; Ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật.  

Đối với chi thường xuyên, tính đến hết ngày 30/6/2020, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát khoảng 455.896 tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán (đã bao gồm các khoản chi hỗ trợ Covid-19 theo quyết định của cấp có thẩm quyền; không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 10.306 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 10,3 tỷ đồng.  

Đối với chi đầu tư, lũy kế vốn đầu tư giải ngân đến ngày 30/6/2020 thuộc kế hoạch năm 2020 là 155.938,15 tỷ đồng, đạt 33,1% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (471.972,347 tỷ đồng), đạt 30,2% kế hoạch vốn KBNN nhận được (515.988,475 tỷ đồng bao gồm kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch vốn địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 15,9 tỷ đồng.  

Công tác tổng hợp, lập báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ và báo cáo hàng ngày phục vụ điều hành NSNN của Lãnh đạo Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan cũng được hệ thống KBNN duy trì có nề nếp, chất lượng và kịp thời. Hệ thống thanh toán nội bộ và thanh toán với các ngân hàng đảm bảo thông suốt, kịp thời và an toàn.