Đại hội Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Minh Hà

Ngày 17/7/2020, Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và phát biểu tại Đại hội có đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy cơ quan KBNN Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Đỗ Việt Đức - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước; đồng chí Nguyễn Trọng Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính và toàn thể 128 đại biểu chính thức đại diện cho 285 đảng viên thuộc chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy cơ quan KBNN Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc Đại hội.   
Đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy cơ quan KBNN Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc Đại hội.   

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy cơ quan KBNN Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan KBNN Trung ương hôm nay là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và cơ quan KBNN Trung ương. Đại hội có nhiệm vụ tham gia đóng góp ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV và đặc biệt là kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ cơ quan KBNN Trung ương; tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những việc đã làm được và còn tồn tại, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong thời gian qua…

“Có thể nói, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là nhiệm kỳ của thách thức và quyết tâm, của cải cách, đổi mới, của hiện đại và phát triển, nhằm hướng tới xây dựng một KBNN số, hoạt động an toàn, hiệu lực hiệu quả và phát triển bền vững”, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy cơ quan KBNN Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy cơ quan KBNN Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Hồng - Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan KBNN Trung ương cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng bộ cơ quan KBNN Trung ương đã phối hợp với Ban Lãnh đạo KBNN quyết liệt đẩy mạnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007, đến nay cơ bản hoàn thành các mục tiêu Chiến lược đề ra.

Cùng với đó, KBNN đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trong việc đôn đốc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm; nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện quy trình thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước để vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa tập trung nhanh nguồn thu vào KBNN. Đồng thời, KBNN đã kiểm soát hiệu quả các khoản chi ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo theo đúng các mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân phát biểu tại Đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân phát biểu tại Đại hội.

Nhằm phù hợp với xu hướng cải cách tài chính công và Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, Đảng bộ và lãnh đạo KBNN đã theo dõi và chỉ đạo sát sao việc nghiên cứu, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của hệ thống KBNN theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Tính từ năm 2015 đến nay, KBNN đã cắt giảm được 251 phòng cấp tỉnh, 64 KBNN cấp huyện, giảm gần 2.000 cấp tổ thuộc KBNN cấp huyện, giảm gần 632 lãnh đạo cấp phòng, hơn 2.600 lãnh đạo cấp tổ, đội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan KBNN tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo trên cơ sở chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên, bám sát tình hình thực tiễn, gắn kết chặt chẽ công tác Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao...

Nhằm nâng cao chất lượng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ cơ quan KBNN thường xuyên đổi mới phương pháp, hình thức nghiên cứu, học tập; chú trọng sinh hoạt chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhằm bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ cơ quan KBNN Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan KBNN Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan KBNN Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đồng chí Nguyễn Hữu Thân lưu ý, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy cơ quan KBNN Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, Đảng bộ cơ quan KBNN Trung ương đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, chính trị thường xuyên của cơ quan KBNN Trung ương, gắn với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước.

Đồng thời, xây dựng và trình Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030 trên cơ sở tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Chiến lược tài chính giai đoạn 2021-2030; kiện toàn và nâng cao chất lượng của hoạt động quản trị, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản của Nhà nước và sự vận hành thông suốt của hệ thống KBNN.

Cùng với các nhiệm vụ trên, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tài chính biên chế của hệ thống KBNN theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, đảm bảo nguồn kinh phí cho các hoạt động cải cách, hiện đại hóa của KBNN…

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đại hội Đảng bộ cơ quan KBNN Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 14 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí.