6 tháng đầu năm 2020, vốn đầu tư giải ngân qua Kho bạc Nhà nước đạt gần 136.000 tỷ đồng


Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, lũy kế giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN 6 tháng đầu năm 2020 (tính đến 15/6/2020) đạt hơn 135.809 tỷ đồng, bằng 30,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN, tăng 4% về tỷ lệ so với kế hoạch so với cùng kỳ năm 2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến ngày 15/6, lũy kế giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2020 đạt hơn 135.809 tỷ đồng, bằng 30,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN; tăng hơn 41.502 tỷ đồng về giá trị, tăng 4% về tỷ lệ so với kế hoạch so với cùng kỳ năm 2019.

Theo kế hoạch vốn năm 2020 Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN là 449.525 tỷ đồng (không bao gồm vốn cấp thẳng qua Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, phần cấp bù lãi suất qua Ngân hàng Phát triển; Ngân hàng Chính sách và phần vốn điều lệ cấp qua Vụ Tài chính ngân hàng là 21.075 tỷ đồng).

Trong đó, vốn trong nước giải ngân là 128.726 tỷ đồng, bằng 32,8% kế hoạch; vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN làm cơ sở rút vốn ngoài nước là hơn 7.083 tỷ đồng, bằng 12,5% kế hoạch.

Giải ngân vốn đầu tư qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020 là hơn 13.407,5 tỷ đồng/81.931,59 tỷ đồng, đạt 16,4% kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 được xác nhận chuyển nguồn qua hệ thống KBNN.

KBNN cũng cho biết, dự kiến đến ngày 30/6, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2020 sẽ đạt trên 153.676 tỷ đồng, bằng 34,2% kế hoạch; tăng hơn 46.526 tỷ đồng về giá trị, tăng 4,4% về tỷ lệ so với kế hoạch vốn so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, vốn trong nước giải ngân tính đến hết tháng 6 là hơn 145.513 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch giao kiểm soát chi qua KBNN. Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN làm cơ sở rút vốn ngoài nước là hơn 8.162 tỷ đồng, bằng 14,4% kế hoạch.

Số liệu thống kê của KBNN đã cho thấy, lũy kế giải ngân vốn đầu tư kéo dài năm 2019 sang năm 2020 đến thời điểm 30/6/2020 qua hệ thống KBNN ước là 15.269,75 tỷ đồng/81.931,59 tỷ đồng, đạt 18,6% kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 được xác nhận chuyển nguồn qua hệ thống KBNN.