Hà Nội: Cấp mã số thuế doanh nghiệp chỉ trong nửa ngày

Theo tapchithue.com.vn

Với nỗ lực rút ngắn 1/2 thời gian cấp mã số thuế cho doanh nghiệp (DN) so với quy định, đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn cắt giảm hoặc đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN, Cục Thuế TP. Hà Nội đang cho thấy quyết tâm đạt được các mục tiêu mà UBND TP. Hà Nội đề ra về thực hiện Chính phủ điện tử.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nhiều giải pháp quyết liệt…

Những năm qua, bên cạnh việc nỗ lực thực hiện nhiệm vụ quản lý thu NSNN, công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa luôn được Cục Thuế TP. Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Với mục tiêu lược giản tối đa mọi thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho DN và người dân, Cục Thuế đã tiếp cận công tác cải cách hành chính theo cả 3 hướng: thể chế chính sách, phương thức quản lý và nhân lực thực hiện.

Theo đó, để thiết lập được hệ thống cơ chế chính sách, quy trình quản lý ngày càng ưu việt, phù hợp với thực tế, trong suốt quá trình ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, Cục Thuế TP. Hà Nội luôn chủ động tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến, đề xuất kiến nghị, kể cả phản biện, đấu tranh. Bên cạnh đó, Cục Thuế đã xây dựng cơ chế thu thập thông tin; tăng cường đối thoại, tiếp xúc để nắm bắt tình hình SXKD, khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật thuế, từ đó kiến nghị sửa đổi bổ sung hằm hoàn thiện thể chế, quy trình quản lý thuế.

Ở một hướng tiếp cận khác, Cục Thuế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ; tích cực tổ chức, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Nhà nước, tạo điều kiện tốt nhất để người nộp thuế được thụ hưởng đầy đủ các ưu đãi về thuế và đồng thuận thực hiện đúng chính sách thuế.

Trong cao điểm thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP năm 2014, 2015, 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Cục Thuế đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính; kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cắt giảm 61 thủ tục và đơn giản hóa 76 thủ tục, qua đó đã góp phần giảm được 420 giờ nộp thuế cho DN, dần tiệm cận mục tiêu hết năm 2016 số giờ nộp thuế chỉ còn 110 giờ.

Trong nỗ lực cải cách phương thức quản lý để vừa nâng cao hiệu quả công tác thuế, vừa đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và thuận lợi cho người nộp thuế, cùng với việc ứng dụng toàn diện công nghệ thông tin hiện đại vào tất cả các khâu của quy trình quản lý, Cục Thuế đã đầu tư nâng cấp các ứng dụng kết nối liên thông với các cơ quan liên quan để hiện đại hóa công tác thu nộp ngân sách, cắt giảm tối đa các thủ tục, khâu công việc trung gian, tạo điều kiện để DN, người dân có thể nộp thuế ở bất cứ địa điểm nào (ngân hàng, kho bạc).

Cục Thuế cũng đã chỉ đạo các phòng, chi cục thuế tiếp tục nghiên cứu, phát triển phần mềm hỗ trợ; sử dụng các ứng dụng thông minh, triển khai các đề án quản lý mang lại lợi ích thiết thực cho người nộp thuế như: kê khai và nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, ủy nhiệm thu thuế hộ, cá nhân kinh doanh, hoàn thuế điện tử, nộp thuế trước bạ ô tô xe máy, tiền cho thuê nhà qua mạng…, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để DN và người dân hấp hành tốt nghĩa vụ với NSNN.

Đến nay trên địa bàn Thủ đô đã có khoảng 98% DN nộp hồ sơ khai thuế qua mạng và khoảng 96% DN đăng ký nộp thuế điện tử thành công qua cổng điện tử của cơ quan thuế. Cục Thuế cũng đã phối hợp với Sở KH&ĐT rút ngắn thời gian cấp mã số thuế cho DN xuống chỉ còn 0,5 ngày làm việc, bằng 1/2 thời gian so với quy định để hỗ trợ tích cực cho DN ngay từ bước khởi sự.

Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới, Cục Thuế đã từng bước sửa đổi bổ sung để hoàn thiện bộ quy chế về quản lý CBCC theo hướng kiện toàn tổ chức; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi cấp và mỗi cá nhân trong xử lý công việc; siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, nhất là yêu cầu nâng cao phẩm chất đạo đức và tiếp cận các kiến thức, kỹ năng quản lý thuế mới, hiện đại.

Theo đó đến nay, 100% CBCC của ngành thuế Thủ đô đã sử dụng thư điện tử trong giải quyết công việc, trong trao đổi thông tin với người nộp thuế, qua đó cung cấp thông tin về các chính sách thuế mới, tiếp nhận những vướng mắc, khó khăn của DN để có hướng dẫn, giải quyết kịp thời, cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

… để thực hiện Chính phủđiện tử

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách, để tiếp tục chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết 19, 35 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho DN, trong những năm tiếp đến Cục Thuế TP Hà Nội đặt trọng tâm thực hiện Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 06 của HĐND TP Hà Nội.

Theo đó, Cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế, hoàn thuế điện tử; triển khai thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra, cũng như đề xuất hoàn thiện các đề án hiện đại hoá thủ tục đối với cá nhân như: khai, nộp thuế điện tử đối với lệ phí trước bạ khi đăng ký ôtô, xe máy; nộp thuế điện tử các khoản thu từ bất động sản (thuế TNCN, lệ phí trước bạ); ủy nhiệm cho tổ chức kinh tế thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; hoá đơn điện tử… để thực hiện trên diện rộng.

Mặt khác, cùng với các ban ngành trên địa bàn, Cục Thuế phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ đăng ký DN qua mạng điện tử 10 - 15% trước ngày 1/10; đạt tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng điện tử đạt 10% trước 1/1/.2017. Để thực hiện được mục tiêu này, UBND TP Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ đăng ký DN qua mạng được phải giải quyết trong vòng 2 ngày làm việc và nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng ký DN qua mạng điện tử.

Trước mắt, khi chưa thực hiện việc cấp mã số thuế tự động, Cục Thuế TP phối hợp đảm bảo việc cấp mã số DN trong thời gian 4 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin DN do cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển đến; đồng thời nghiên cứu đề xuất Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giải quyết việc sử dụng biên lai thu phí, lệ phí điện tử trong đăng ký DN để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu, nộp, quản lý phí, lệ phí.