Hà Tĩnh: Thu thuế và phí đạt kết quả khả quan

Đức Thống

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, tính đến hết tháng 6, tổng số thu thuế, phí, lệ phí của toàn Cục đã thực hiện được hơn 3.334 tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch tỉnh giao và tăng gần 70% so với cùng kỳ.

Cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh Đinh Nho Hậu.
Cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh Đinh Nho Hậu.

Đơn vị chiếm hơn 65% số thu của toàn tỉnh

Theo Cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh Đinh Nho Hậu, Văn phòng Cục Thuế là đơn vị có số thu chiếm trên 65% số thu của toàn tỉnh. Trong tháng 6 năm 2015, đơn vị này thực hiện thu 614,9 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2.184,8 tỷ đồng, đạt 104% dự toán 6 tháng tỉnh giao, tăng 115% so với cùng kỳ. Cụ thể: Phòng Kiểm tra Thuế số 1, kết quả thu trong tháng 6/2015 là 557,7 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng là 2.010 tỷ đồng, đạt 110% dự toán 6 tháng tỉnh giao, tăng 140% so với cùng kỳ. Phòng Kiểm tra Thuế số 2, kết quả thu trong tháng là 53,6 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng là 115 tỷ đồng, đạt 58% dự toán 6 tháng tỉnh giao, bằng 90% so với cùng kỳ. Phòng Thuế TNCN thực hiện trong tháng 6/2015 là 3,6 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng là 59,5 tỷ đồng, đạt 79% dự toán 6 tháng tỉnh giao, tăng 11% so với cùng kỳ.

Để có được kết quả này, Văn phòng Cục Thuế đã triển khai nhiều biện pháp thu, khai thác tốt nguồn thu. Việc phối hợp với các ban, ngành liên quan như Ban Quản lý Khu công nghiệp Vũng Áng, Ban Quản lý các công trình xây dựng, Kho bạc Nhà nước… cũng được cơ quan thuế tăng cường chặt chẽ. Ngoài xây dựng cơ bản thì thương mại, dịch vụ cũng là một lĩnh vực mang lại nguồn thu cho Hà Tĩnh. Với lĩnh vực này, cơ quan thuế đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng cấp đăng ký kinh doanh, nhằm quản lý đăng ký, kê khai thuế, cũng như theo dõi, giám sát chặt chẽ những biến động về ngừng, nghỉ kinh doanh của doanh nghiệp… để đưa vào quản lý thuế.

Mặt khác, đơn vị cũng tăng cường kiểm tra tình hình kê khai, thu nộp thuế trong những lĩnh vực dễ xảy ra thất thu, từ đó, rà soát, đánh giá, phân tích, dự báo những yếu tố làm ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn để xây dựng kế hoạch thu phù hợp. Việc giao chỉ tiêu thu cho các đội thuế, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức cũng được chi cục thực hiện tích cực, nhằm nâng cao hiệu quả chuyên môn của cán bộ ngành thuế.

Bên cạnh kết quả số thu thì các mặt công tác khác ở Văn phòng Cục Thuế cũng được tăng cường, như công tác quản lý chặt chẽ hơn, công tác thanh tra, kiểm tra cũng được phát huy hiệu quả, công tác tuyên truyền hỗ trợ, hành chính quản trị được giải quyết nhanh gọn, công tác tin học được đáp ứng kịp thời và nhiều nội dung công tác khác có nhiều mặt tích cực, nổi trội…

Nỗ lực vượt khó để hoàn thành kế hoạch

Theo Cục Thuế Hà Tĩnh, tình hình thu thuế, phí, lệ phí thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt khá cao so với dự toán, nhưng để hoàn thành kế hoạch thu cả năm thì vẫn còn là thách thức không nhỏ. Bên cạnh đó, chính sách Thuế GTGT, Thuế TNDN, Luật Thuế TNCN sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm thuế làm cho nhiều nguồn thu giảm đáng kể. Để tiếp tục tạo động lực cho phong trào thi đua thu - nộp ngân sách cả năm 2015 thắng lợi, Cục thuế Hà Tĩnh còn phải tập trung chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều biện pháp cụ thể, có hiệu quả, phấn đấu tăng thu ngân sách và vượt dự toán năm Tỉnh giao ở mức cao nhất.

Lãnh đạo Cục Thuế Hà Tĩnh đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ cho 6 tháng cuối năm; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ, công chức làm công tác quản lý thu thuế theo địa bàn, yêu cầu cán bộ thu phải thường xuyên bám sát đơn vị, rà soát và đối tượng quản lý, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở danh sách thực tế đơn vị đang hoạt động sản xuất kinh doanh để có giải pháp quản lý kịp thời trong việc quản lý thu thuế.

Đồng thời tăng cường đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở đơn vị thực hiện nghĩa vụ nộp đúng, nộp đủ số tiền thuế phát sinh, giảm thiểu số thuế nợ đọng. Trường hợp khó khăn thì phải báo cáo lãnh đạo Cục Thuế để có giải pháp chỉ đạo kịp thời; Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật về thuế; các quyền lợi, nghĩa vụ công dân để nhân dân và người nộp thuế được biết và thực hiện.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1919-QĐ/UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh, phối hợp với các sở ngành liên quan để thành lập các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý thu, nộp ngân sách, đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách, tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, doanh nghiệp hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, doanh nghiệp có hoạt động liên kết; các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử, hay có phát sinh thuế nhà thầu…

Cùng với thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao phần hành công tác chuyên môn, các đơn vị trong toàn ngành quản lý tốt thời gian, hiệu quả công tác của từng cán bộ, công chức; Thực hiện tốt quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ công chức thuế; Thực hiện nghiêm túc các nội dung về việc thực hiện cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội. Xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm. Tất cả cán bộ công chức, viên chức thuế học tập và làm tốt các Nghị quyết đảng cấp trên, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Coi đây là các đợt sinh hoạt chính trị, việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng và thiết thực mà cán bộ công chức thuế phải thực hiện nghiêm túc để xây dựng ngành thuế ngày càng vững mạnh.