Hải Phòng đốc thúc giải ngân đầu tư công


Trước tình trạng giải ngân chậm so với kế hoạch, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là công tác GPMB nhằm đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 6/5, UBND TP. Hải Phòng cho biết TP này vừa ban hành chỉ thị yêu cầu cơ quan chức năng tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 nhằm khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm trong 4 tháng đầu năm.

Xử lý hành vi chậm giải ngân vốn đầu tư công

Theo thống kê, tính đến hết ngày 20/4, vốn đầu tư công mới giải ngân được hơn 4.127 tỷ đồng, bằng hơn 18,6% kế hoạch mà TP đề ra (hơn 22.156 tỷ đồng), bằng hơn 30% kế hoạch Thủ tướng Chinh phủ giao (hơn 13.403 tỷ đồng).

Trong đó, có 3 đơn vị chưa giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 là Sở TN & MT, Sở TT & TT, Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng. Trong số 15 quận huyện thì có tới 12 quận huyện có kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 thấp hơn tỉ lệ bình quân chung của toàn TP.

UBND TP. Hải Phòng xác định việc giải ngân vốn đầu tư công có nguyên nhân chủ yếu là chưa tập trung xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh của các dự án như công tác GPMB còn chậm trễ dẫn tới tình trạng vướng mắc trong quá trình triển khai thi công dự án. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát còn chưa tốt chưa thực sự quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành.

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công vừa là yêu cầu cấp bách vừa là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển KT – XH nhanh, bền vững, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp, UBND TP. Hải Phòng các cấp ngành thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.

Theo đó, yêu cầu các chủ đầu tư dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn ODA điều hành chủ động, linh hoạt, phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao, gắn với đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đồng thời, chủ động phối hợp với các địa phương tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác GPMB, đặc biệt là tại các dự án trọng điểm của thành phố để đảm bảo tiến độ dự án.

Các chủ đầu tư chủ động đề xuất điều chuyển vốn giữa các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, cần bổ sung vốn. Áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp đặc biệt là đấu thầu qua mạng, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu. Đồng thời, lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp theo quy định, không để tình trạng các nhà thầu có tâm lý chờ điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư các dự án đầu tư công phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và nghiêm túc thực hiện kế hoạch theo từng tháng, quý. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi, giám sát tiến độ dự án đầu tư công, tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Đối với các chủ đầu tư có kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 dưới mức bình quân chung của thành phố, yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp cụ thể, quyết liệt, hiệu quả để đẩy mạnh tình hình giải ngân trong thời gian tới.

UBND TP. Hải Phòng cho biết sẽ có chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong công tác quản lý đầu tư công.

Tập trung đẩy nhanh công tác GPMB

Đối với UBND các quận huyện được giao làm chủ đầu tư dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư, cần nghiêm túc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách địa phương theo dự toán năm 2023, cân đối kịp thời các nguồn vốn theo kế hoạch đầu tư công năm 2023 để giải ngân cho các dự án.

Các quận huyện cần khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu trong năm 2023, đảm bảo bố trí tối thiểu 50% vốn đầu tư công hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho các dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư hoặc nhiệm vụ do UBND thành phố giao cho UBND các quận, huyện quyết định đầu tư. Cụ thể như xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới, công trình phòng thủ, trụ sở làm việc của công an xã, công viên cây xanh, trường THPT và các nhiệm vụ, dự án cụ thể khác.

Cùng với đó, các quận huyện tập trung giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác GPMB bồi thường, hỗ trợ tái định cư, công tác dân vận kịp thời đối với các dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư, triển khai trên địa bàn các địa phương để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm của thành phố, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

UBND TP. Hải Phòng giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế thành phố, UBND các quận huyện cân đối kịp thời các nguồn vốn theo kế hoạch đầu tư công năm 2023 để có nguồn giải ngân cho các dự án đã được bố trí vốn. Chủ động tham mưu cho UBND thành phố và đôn đốc các thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt giá đất của các địa phương, vừa phục vụ công tác GPMB các dự án đầu tư, vừa hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, tăng nguồn thu cho đầu tư phát triển.

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng tiếp tục tạo điều kiện rút ngắn thời gian kiểm soát, thanh toán cho các dự án đủ điều kiện thực hiện giải ngân. Hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương giải ngân đối với các dự án được bố trí đủ vốn theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành.

Theo Đỗ Hoàng/nhadautu.vn