Quảng Ninh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công


Xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhanh việc giải phóng mặt bằng, ưu tiên đẩy nhanh tốc độ hoàn thành một số công trình quan trọng, bố trí vốn ngân sách cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, chiến lược; cảng biển và dịch vụ cảng biển; hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế. Tỉnh tập trung cơ cấu lại đầu tư công, bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, có sức lan tỏa, dẫn dắt các nhà đầu tư đến với Quảng Ninh.

Dự án Cầu Cửa Lục 3 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 6/2023.
Dự án Cầu Cửa Lục 3 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 6/2023.

Tỉnh đã thành lập tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án trọng điểm sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2023. Tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên rà soát, tổng hợp vướng mắc nảy sinh; phân tích nguyên nhân trong quá trình triển khai dự án đầu tư công của chủ đầu tư và đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy tiến độ.

Dành vốn cho công trình trọng điểm

Dự án mở rộng, xây mới Trường trung học phổ thông Cẩm Phả được triển khai từ tháng 10/2022, tổng mức đầu tư hơn 315 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố Cẩm Phả và ngân sách tỉnh hỗ trợ. Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng được tỉnh Quảng Ninh xác định ưu tiên, có quy mô bốn tầng gồm 36 phòng học, nhà hiệu bộ, nhà học bộ môn, nhà đa năng, nhà để xe và hạ tầng kỹ thuật chung quanh trường.

Thành phố Cẩm Phả yêu cầu chủ đầu tư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đôn đốc, giám sát các nhà thầu bảo đảm tiến độ thi công theo từng ngày. Trong quá trình triển khai, nguồn vốn được phân bổ kịp thời để chủ đầu tư và các đơn vị triển khai thi công đúng tiến độ cũng như chất lượng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nên ngay từ đầu năm, thành phố đã có kế hoạch rất cụ thể, chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực hoàn thiện các công trình chuyển tiếp từ những năm trước và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án khởi công mới.

Thành phố đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất để có ngân sách chi cho đầu tư phát triển; tập trung giải phóng mặt bằng, gắn trách nhiệm của người đứng đầu của địa phương, đơn vị trong giải ngân vốn đầu tư công. Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư công của thành phố Cẩm Phả năm 2023 là 566 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách thành phố là 511 tỷ đồng, cấp cho 28 công trình chuyển tiếp và khởi công mới, còn lại 55 tỷ là nguồn vốn ngân sách tỉnh. Với các giải pháp tích cực, đến nay thành phố đã có 8 dự án chuyển tiếp hoàn thành thi công ở hiện trường và đang hoàn thiện hồ sơ, quyết toán, tổng vốn giải ngân đạt hơn 15% kế hoạch năm.

Những năm qua, thị xã Đông Triều đã có chuyển biến tích cực về hạ tầng giao thông, từng bước đem lại hiệu quả trong phát triển kinh tế-xã hội. Năm 2023, thị xã được giao nguồn vốn đầu tư công hơn 440 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 74 tỷ đồng, còn lại ngân sách thị xã.

Để nguồn vốn được giải ngân sớm, thị xã đã phân khai chi tiết nguồn vốn đến 53 dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp; 25 dự án khởi công mới và 14 dự án chuẩn bị đầu tư. Tuyến đường trung tâm là một trong những dự án đang được thị xã ưu tiên chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành cuối năm nay. Dự án có tổng mức hơn 400 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành hơn 90% khối lượng và giải ngân gần 300 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nguyễn Văn Ngoãn cho biết: Thị xã dồn lực cho các dự án trọng điểm có vốn đầu tư lớn, triển khai quyết liệt đúng tiến độ; đồng thời sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu tích cực, yếu kém chuyên môn, nghiệp vụ, gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn và kiên quyết thay thế nhà thầu không đủ năng lực thi công dự án trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra và tháo gỡ khó khăn cho các dự án trên địa bàn.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra và tháo gỡ khó khăn cho các dự án trên địa bàn.

Điều chỉnh linh hoạt

Năm 2023, huyện Vân Đồn được giao tổng vốn kế hoạch đầu tư công hơn 921 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách cấp tỉnh hơn 330 tỷ đồng, còn lại là ngân sách cấp huyện và xã. Tất cả nguồn vốn đã được huyện hoàn thành phân khai tới từng dự án, công trình. Trong đó, gần 576 tỷ đồng được phân khai cho 26 dự án chuyển tiếp, gần 197 tỷ đồng thực hiện 33 dự án khởi công mới, hơn 90 tỷ đồng quyết toán 41 dự án hoàn thành, nguồn vốn còn lại đang tiếp tục được giải ngân cho các dự án đang triển khai từ nay cho đến hết năm.

Đơn cử, dự án hạ tầng khu tái định cư, khu hành chính xã Vạn Yên có khối lượng đất đá thải lên đến hơn 410.000m3, nhưng vị trí tập kết, đổ thải cách xa đến 8km, khó khăn cho công tác thi công và giải ngân vốn theo quy định. Bám sát quy hoạch được duyệt, huyện đã báo cáo cấp có thẩm quyền vị trí đổ thải mới phù hợp, cự ly gần hơn, thuận lợi cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước gần 12 tỷ đồng sau khi điều chỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Đức Hưởng cho biết: Huyện có hai công trình trường học xây mới với tổng vốn đầu tư 290 tỷ đồng. Để các dự án sớm khởi công xây dựng, huyện chủ động rà soát quỹ đất, bố trí hàng trăm triệu đồng giải phóng mặt bằng và hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định, sẵn sàng cho các bước tiếp theo.

Trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công, Quảng Ninh đã sớm nhận diện những hạn chế và xác định rõ nguyên nhân chính thuộc trách nhiệm của một số cơ quan giúp việc và chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp. Theo đó, việc rà soát quy hoạch trong các khu công nghiệp thuộc trách nhiệm của sở, ngành còn chậm và chưa mang tính đột phá, thu hút các dự án chiến lược.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương các cấp; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giữa các đơn vị, sở, ngành chưa hiệu quả; chưa có giải pháp dài hạn đối với vấn đề đất san lấp; công tác chuẩn bị đầu tư còn chậm, nhất là đối với nguồn đầu tư thuộc trách nhiệm của cấp huyện.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tường Huy đã yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, chính quyền cơ sở phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh về đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Trong đó, tập trung hoàn thành các thủ tục phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023, chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, chủ đầu tư và thành viên tổ công tác trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải ngân. Người đứng đầu các địa phương, đơn vị trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đất đai, tài nguyên; rà soát điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn từ dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ tốt; tăng cường thanh tra, siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm vi phạm.

Với quyết tâm thực hiện thành công chủ đề công tác năm 2023 là nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân, tỉnh Quảng Ninh xác định đây chính là động lực, đòn bẩy để tỉnh quyết tâm hoàn thành giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023, coi đây là một trong những nguồn lực quan trọng trong định hướng phát triển bền vững mà tỉnh đang hướng đến.

Theo Lương Quang Thọ/nhandan.vn