Hải quan Bình Dương chủ động phòng chống dịch và hỗ trợ doanh nghiệp

PV.

Cục Hải quan Bình Dương đã và đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đồng thời, tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Hải quan Bình Dương thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt và các biện pháp phòng, chống dịch khi vào cơ quan
Hải quan Bình Dương thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt và các biện pháp phòng, chống dịch khi vào cơ quan

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và của UBND tỉnh Bình Dương về phòng chống dịch Covid-19, Cục Hải quan Bình Dương chủ động ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc khẩn trương triển khai một số biện pháp quan trọng.

Cụ thể, Cục Hải quan Bình Dương quán triệt công chức tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đến từng công chức, người lao động, khách đến công tác để mọi người luôn nêu cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, duy trì thường xuyên vệ sinh trụ sở, cơ quan, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân.

Trường hợp khi công chức, người lao động có dấu hiệu ho, khó thở thì không đến cơ quan, báo cho Lãnh đạo đơn vị và cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Bình Dương chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc chủ động theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh và các thông báo khẩn, của Bộ Y tế để giám sát, nắm bắt thông tin kịp thời các trường hợp công chức thuộc phạm vi quản lý có biểu hiện nghi nhiễm hoặc có tiếp xúc với người bị nghi nhiễm Covid-19 để có những biện pháp xử lý kịp thời.

Cục Hải quan Bình Dương cũng tiến hành rà soát, bố trí các công chức, người lao động đã đến Đà Nẵng, Quãng Ngãi tại những địa điểm và trong khoảng thời gian theo Thông báo khẩn số 15 và số 16 của Bộ Y Tế làm việc tại nhà và thực hiện đầy đủ các chỉ dẫn của cơ quan Y tế.

Cục Hải quan Bình Dương chỉ đạo các đơn vị vừa đảm bảo chống dịch vừa tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan; tiếp tục tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ.