Hải quan Bình Dương với tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020

P. Vũ

Triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020” theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 1601/KH-HQBD ngày 11/6/2020 về phát động tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan Bình Dương.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, nội dung Kế hoạch được Cục Hải quan Bình Dương xác định cụ thể là quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

Trong đó, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 4550/CT-TCHQ ngày 2/8/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống ma túy của ngành Hải quan; Kế hoạch số 6666/KH-TCHQ ngày 12/10/2017, Kế hoạch số 4575/KH-TCHQ ngày 15/7/2019; Công văn số 5809/TCHQ-ĐTCBL ngày 31/8/2017 của Tổng cục Hải quan; Công văn số 22/ĐTCBL-P6 ngày 18/2/2019 của Cục Điều tra chống buôn lậu về việc tăng cường công tác phòng chống hoạt động vận chuyển ma túy trên các phương tiện vận tải qua cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia...

Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, ban ngành có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy và hậu quả, tác hại của các chất ma túy nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, tự giác tố giác tội phạm cho quần chúng nhân dân trên địa bàn về công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của bọn tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Qua đó, xác định đối tượng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất là tiền chất, hóa chất có chứa tiền chất, thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, nguyên liệu phục vụ lĩnh vực y tế và công nghiệp.

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động nhập khẩu nguyên liệu có xuất xứ, tuyến đường xuất phát nằm trong các khu vực sản xuất ma túy trên thế giới. Doanh nghiệp mới thành lập không có thông tin, địa chỉ rõ ràng; Doanh nghiệp giao dịch với các đối tác nước ngoài liên quan đến các vụ vi phạm nhập khẩu trái phép ma túy, tiền chất.

Bên cạnh đó, xác định phương thức thủ đoạn lợi dụng trong các loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa để cất giấu, trà trộn ma túy, tiền chất và chính sách tạo thuận lợi của nhà nước trong hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu, chính sách về thủ tục hải quan để né tránh phân luồng kiểm tra.

Từ đó, đưa ra giải pháp đấu tranh bằng cách triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, thường xuyên thu thập, phân tích, đánh giá thông tin về các đối tượng nghi vấn từ lực lượng cộng tác viên và cơ sở bí mật để tổ chức trinh sát.

Tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy thông qua việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan, nhất là trong công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, thu thập thông tin nghiệp vụ, xây dựng hồ sơ rủi ro, hồ sơ tuyến trọng điểm, danh mục dấu hiệu rủi ro về hàng hóa nhập khẩu trước khi hàng đến cảng;

Phân tích các dấu hiệu, tiêu chí đánh giá lô hàng rủi ro, tập trung phân tích thông tin E-manifest để kịp thời, chủ động phát hiện, bắt giữ; không để các đối tượng lợi dụng luồng xanh, luồng vàng thực hiện hành vi vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất; đối chiếu, đánh giá thông tin doanh nghiệp trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro và các hệ thống dữ liệu trong toàn ngành để sàng lọc, xác định các tờ khai rủi ro, doanh nghiệp trọng điểm theo các tiêu chí đánh giá và lập danh sách theo dõi;

Chủ động thu thập thông tin phân tích qua hệ thống để phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài địa bàn trao đổi nghiệp vụ thông tin về tuyến đường, địa bàn, đối tượng để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển ma túy, buôn lậu tiền chất từ nước ngoài vào Việt Nam.

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 nhằm đẩy mạnh công tác kiểm soát hải quan, kiểm tra giám sát hải quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất qua biên giới, giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng lợi dụng sự thông thoáng trong thủ tục hải quan để vận chuyển ma túy, tiền chất; đồng thời bảo đảm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp hoạt động chân chính.