Hải quan Bình Dương xây dựng ngân hàng câu hỏi phục vụ doanh nghiệp

Phi Vũ

Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn, mới đây Cục Hải quan Bình Dương đã hoàn thành việc xây dựng ngân hàng các câu hỏi về thủ tục hải quan thường gặp của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu các câu hỏi vướng mắc thường gặp
Doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu các câu hỏi vướng mắc thường gặp

Cụ thể, Cục đã tập hợp các câu hỏi thường gặp tại các buổi tham vấn, trả lời vướng mắc tại các kỳ Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp cấp Cục, cấp Chi cục trong thời gian qua. Các câu hỏi đã được các phòng chuyên môn của Cục Hải quan Bình Dương chọn lọc, thẩm định để đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Ngân hàng câu hỏi đã được Cục Hải quan Bình Dương gửi đến tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn thông qua đầu mối là các Chi/Hiệp hội doanh nghiệp để tham khảo. Bên cạnh đó, ngân hàng câu hỏi cũng được Cục Hải quan Bình Dương đăng tải công khai tại mục “Hỏi – Đáp” trên website của đơn vị (https://haiquanbinhduong.gov.vn/) để DN thuận tiện tra cứu, tìm hiểu.

Xây dựng ngân hàng câu hỏi cũng là một trong những hành động thiết thực trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Qua đây, doanh nghiệp thuận lợi, chủ động, nhanh chóng hơn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và chấp hành chính sách pháp luật về hải quan được tốt hơn.

Song song đó, trong quá trình làm thủ tục, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các doanh nghiệp có thể liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Bình Dương qua nhiều kênh khác nhau như gặp trực tiếp, bằng văn bản, điện thoại, email, qua Website Cục, qua tổ tư vấn trực tuyến… để được giải quyết thỏa đáng.