Hải quan Bình Dương triển khai nhiệm vụ thu thuế năm 2013

Xuân Anh

(Tài chính) Năm 2012 dù rất nhiều nỗ lực nhưng tính đến hết năm, số thu nộp ngân sách của Cục Hải quan Bình Dương vẫn chỉ đạt được 83,85% so với kế hoạch Bộ giao; đạt 102,3% so với chỉ tiêu phấn đấu mới do UBND tỉnh giao. Bước sang năm 2013, Cục Hải quan Bình Dương được Bộ Tài chính giao dự toán thu Ngân sách là 9.350 tỷ đồng, tăng gần 22% so với số thu năm 2012.

Năm 2013, nhiệm vụ thu của Cục Hải quan Bình Dương tăng gần 22% so với năm 2012
Năm 2013, nhiệm vụ thu của Cục Hải quan Bình Dương tăng gần 22% so với năm 2012

Lập kế hoạch và đề ra giải pháp thu sớm

Chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013 của Cục Hải quan Bình Dương được đánh giá là một nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi toàn Cục phải có kế hoạch, biện pháp sớm để tổ chức thu ngân sách và xử lý nợ đọng. Vì vậy, ngay sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, Ban lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương và Trưởng các đơn vị đã có 01 buổi họp quan trọng để bàn về giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này.

Nhiều nhóm giải pháp được Cục Hải quan Bình Dương đề ra với quyết tâm hoàn thành số thu do Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao như thành lập các Tổ xúc tiến, tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp tại từng Chi cục; quan tâm hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo niềm tin về chính sách và thủ tục hải quan minh bạch, thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp; tổ chức triển khai thực hiện thành công và có hiệu quả cao về thủ tục hải quan điện tử; tổ chức lại và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tư vấn và giải đáp vướng mắc tại các Chi cục…

Để đảm bảo cho những giải pháp được triển khai có hiệu quả, Ban Lãnh đạo Cục cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Chi cục và các Phòng, Ban khối tham mưu, Đội Kiểm soát để tạo ra sự phối hợp hoạt động được nhịp nhàng.

Quyết liệt xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng

Cục Hải quan Bình Dương sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp theo Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ thuế giai đoạn 2010-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 3373 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, Cục Hải quan Bình Dương sẽ phân loại nợ để quản lý chặt chẽ theo từng loại nợ; nâng cao trách nhiệm trong việc xử lý, thu hồi nợ; gắn trách nhiệm của CBCC với việc khen thưởng, kỷ luật nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác thu đòi nợ; đẩy mạnh công tác thanh khoản thuế tạm thu, hàng GC, hàng SXXK nhằm kịp thời truy thu thuế đối với các trường hợp doanh nghiệp không xuất khẩu hoặc HĐGC đã hết hạn nhưng không thanh khoản theo qui định; từng Chi cục chủ động theo dõi thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ đăng ký để có biện pháp xử lý thu nợ kịp thời…