Hải quan Bình Dương với công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan

Phi Vũ - Thanh Tâm

Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan luôn được Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương xác định là mục tiêu hàng đầu trong định hướng phát triển và xây dựng kế hoạch hành động của đơn vị. Năm 2019, công tác này được tiếp tục đẩy mạnh thực hiện với nhiều chuyển biến tích cực.

Đến nay, Hải quan Bình Dương đã phối hợp với 26 ngân hàng đã triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Đến nay, Hải quan Bình Dương đã phối hợp với 26 ngân hàng đã triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Đây là nhiệm vụ quan trọng luôn được lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính theo Quyết định số 105/QĐ-HQBD ngày 28/01/2019 và  Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính theo Quyết định số 131/QĐ-HQBD ngày 19/02/2019 để triển khai đến các đơn vị thuộc và trực thuộc một các đồng bộ thống nhất để đạt hiệu quả cao.

Trong năm, Hải quan Bình Dương đã tham gia đóng góp ý kiến nhiều dự thảo văn bản pháp luật như: Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2019 của Tổng cục Hải quan; Kế hoạch nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam; Thông tư thay thế Thông tư số 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, tham gia ý kiến xây dựng Nghị định ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định CPTPP; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định thuế GTGT; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2015/TT-BTC; Thông tư quy định về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư quy định tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật của DN; Quy trình thẩm định, quản lý doanh nghiệp ưu tiên;

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC; Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa Quốc gia; Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa XK, NK; danh mục AHTN 2017; Luật quản lý thuế sửa đổi; Quy trình miễn thuế, hoàn thuế, giảm thuế, không thu thuế…

Trong năm, Cục đã duy trì thực hiện rà soát, cập nhật, công bố công khai Bộ thủ tục hành chính tại nơi làm việc và trên Cổng thông tin điện tử đi đôi với việc tuyên truyền, hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc phát sinh. Tiếp tục duy trì hiệu quả Hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS và các chương trình vệ tinh kết nối khác nhằm hỗ trợ cho các hoạt động nghiệp vụ theo phương thức hiện đại và tập trung tại 9 Địa điểm làm thủ tục hải quan thuộc 8 Chi cục hải quan trực thuộc.

Song song đó, triển khai đầy đủ, hiệu quả các tiện ích của Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo Kế hoạch của Tổng cục Hải quan. Đảm bảo thời gian thông quan luôn vượt chỉ tiêu phấn đấu của Ngành.

Ngay từ đầu năm 2019, Cục đã triển khai có hiệu quả đề án thu thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7. Đến nay, số lượng ngân hàng thương mại đã phối hợp thu với đơn vị đã trên 40 ngân hàng, trong đó có 26 Ngân hàng đã triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Công tác phối kết hợp giữa 3 đơn vị Hải quan- kho bạc- ngân hàng tại Bình Dương luôn gặp nhiều thuận lợi, định kỳ đều có sơ kết, đánh giá và đề ra các giải pháp phối hợp ngày một tốt hơn, tiếp tục rút ngắn được thời gian thu nộp thuế, kiểm tra đối chiếu các chứng từ và xử lý kịp thời những sai sót. Số thuế thu nộp qua ngân hiện nay chiếm tỷ lệ trên 97,26% tổng số thuế thu nộp NSNN.

Trong năm, Cục đã được trang bị và đưa vào sử dụng thêm 1 máy soi container hiện đại. Đến nay, đơn vị đã có 02 địa điểm kiểm hàng hóa tra tập trung được trang bị máy soi container di động hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa qua máy soi lên 100%... Tính đến ngày 15/11/2019 tại 02 địa điểm kiểm tra hàng hóa đã soi chiếu được 16.655 container thuộc 12.151 tờ khai. Qua công tác soi chiếu cũng đã phát hiện 106 vụ vi phạm với số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 976 triệu đồng, truy thu hơn 3 tỷ 813 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, từ tháng 8/2018 Hải quan Bình Dương đã quyết liệt triển khai hệ thống VASSCM tại các kho CFS, Cảng và ICD trên địa bàn. Chương trình bước đầu đã đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp, làm giảm thời gian giải phóng hàng, giảm thời gian, chi phí đi lại.

Thông qua Chương trình, phía cơ quan Hải quan cũng tăng cường năng lực quản lý, thuận lợi hơn trong công tác thống kê, báo cáo và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng biển cũng chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch khai thác, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Bình Dương còn duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình công sở thân thiện tại Các Chi cục trực thuộc. Không chỉ năm 2019, mà nhiều năm qua Hải quan Bình Dương luôn được UBND tỉnh Bình Dương ghi nhận thành tích, biểu dương khen thưởng hàng...

Ngoài ra, trong năm 2019, Hải quan Bình Dương còn phát động các phong trào “Nụ cười công sở” cùng các quy định về văn minh, văn hóa công sở như gửi “Thư xin lỗi” khi giải quyết thủ tục không đúng hẹn, hoặc gửi “Thư cảm ơn”, “Thư chúc mừng” cho tổ chức, doanh nghiệp khi đã hỗ trợ đóng góp số thu hoặc đạt được những thành quả trong sản xuất, kinh doanh.

Song song đó, đơn vị cũng thường xuyên khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp, từ đó phân tích đề ra các giải pháp, kế hoạch hành động để ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của đơn vị, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh.