Hải quan cửa khẩu Hoành Mô hoàn thành chỉ tiêu kiểm soát hải quan năm 2020

PV.

Kết thúc quý I/2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kiểm soát Cục Hải quan Quảng Ninh giao: bắt giữ 14 vụ/11 đối tượng, trị giá hàng hóa vi phạm là 241,62 triệu đồng; đạt 280% về số vụ, 120% số trị giá, về đích sớm theo kế hoạch đề ra. 

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô phối hợp các lực lượng kiểm tra hàng hóa vi phạm
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô phối hợp các lực lượng kiểm tra hàng hóa vi phạm

Ngay từ đầu năm 2020 thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô (Cục Hải quan Quảng Ninh) đã giao nhiệm vụ cho các Đội, Tổ công tác mà trong đó nòng cốt là Tổ Kiểm soát Hải quan bám sát, triển khai các kế hoạch, phương án, chương trình, văn bản chỉ đạo của cấp trên xây dựng thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tế tình địa bàn đơn vị quản lý.

Với mục tiêu "quản lý được địa bàn, kiểm soát được tình hình, kiềm chế được đối tượng" không được bị động trong mọi tình huống, không để hình thành đường dây ổ nhóm, điểm tập kết, nơi oa trữ hàng lậu trên địa bàn, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã xây dựng 17 kế hoạch liên quan đến công tác kiểm soát hải quan, cụ thể theo từng lĩnh vực như kế hoạch phòng, chống ma túy, kế hoạch vận động quần chúng, kế hoạch tuyên truyền...để triển khai thực hiện.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô với vai trò là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 389 huyện Bình Liêu, đã tham mưu xây dựng đầy đủ, kịp thời cho đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo các thành viên triển khai thực hiện, cụ thể trong Quý I đã tham mưu xây dựng 17 văn bản về các lĩnh vực như chống buôn lậu gạo, gia súc, gia cầm, thép phế liệu, khẩu trang y tế, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Covid-19 gây ra đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của các cấp.

Bên cạnh đó với vai trò là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 389 huyện Bình Liêu đã tham mưu cho đồng chí Trưởng Ban thành lập Tổ công tác chốt chặn tại vị trí trọng điểm dễ xảy ra buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xuất cảnh, nhập cảnh trái phép để thực làm nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xâm nhiễm lây lan vào địa bàn huyện.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, bám sát tình hình thực tế của tập thể lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô và đặc biệt là đồng chí Chi cục trưởng và đồng chí Phó Chi cục trưởng phụ trách, kết thúc quý I/2020, Chi cục đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kiểm soát Cục Hải quan tỉnh giao, đạt 280% về số vụ, 120% số trị giá, về đích sớm kế hoạch.

Tuy nhiên không dừng lại ở chỉ tiêu con số, Tổ Kiếm soát luôn ý thức trách nhiệm về công việc được giao, luôn nỗ lực, cố gắng bám sát địa bàn, làm chủ được tình hình kiềm chế được các đối tượng để giữ vững địa bàn, qua đó góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.