Hải quan Quảng Ninh tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động Hải quan

Xuân Hương

Cục Hải quan Quảng Ninh vừa ban hành Công văn số 2361/HQQN-GSQL chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong địa bàn hoạt động Hải quan.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai - Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu
Cán bộ Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai - Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu

Theo đó, Cục Hải quan Quảng Ninh yêu cầu các Chi cục Hải quan tiếp tục phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức trong đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát Hải quan.

Đồng thời, thực hiện rà soát các quy định của pháp luật, các quy trình nghiệp vụ, các phương án quản lý Hải quan, các điều kiện hoạt động của các kho, bãi, địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa ra/vào cửa khẩu… trên địa bàn. Từ đó, kịp thời phát hiện các kẽ hở trong quản lý, những bất cập giữa các quy định với thực tiễn để đề xuất, thực hiện bổ sung các biện pháp quản lý Hải quan, lưu trữ hồ sơ… đảm bảo chặt chẽ, khách quan, không làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Đặc biệt, Cục Hải quan Quảng Ninh yêu cầu lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Đội/Tổ công tác phải sâu sát, kiểm tra, nắm bắt diễn biến tình hình hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), quản lý nội ngành trong phạm vi địa bàn quản lý, không để các điểm nóng phát sinh. Kịp thời có biện pháp chỉ đạo, triển khai phương án tăng cường quản lý phù hợp đối với địa bàn, khu vực có biến động tăng lưu lượng hàng hóa XNK, phương tiện và người xuất nhập cảnh đảm bảo chặt chẽ, kịp thời báo cáo tình huống phát sinh vượt thẩm quyền.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, các lực lượng kiểm soát hải quan trên địa bàn, chính quyền địa phương để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới qua cửa khẩu theo đúng quy định.

Căn cứ tình hình thực tế, chủ động và linh hoạt áp dụng kịp thời các biện pháp quản lý đảm bảo thực hiện đúng quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, đối tượng, danh mục hàng hóa được phép mua bán, trao đổi, định mức, chính sách thuế…

Chủ động, thường xuyên trao đổi, hợp tác với Hải quan Trung Quốc để thực hiện tốt công tác quản lý hải quan tại cửa khẩu biên giới, thực hiện phương án hành động liên hợp chống buôn lậu, vi phạm về hàng hóa, vật phẩm vượt quá tiêu chuẩn để hạn chế, điều phối hàng cư dân biên giới; ngăn chặn hiện tượng lợi dụng chính sách để XNK hàng hóa qua cửa khẩu.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, nhu cầu tăng cường lực lượng và trang thiết bị… đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo đúng quy chế làm việc của Cục Hải quan tỉnh để chỉ đạo, giải quyết. Đồng thời, bố trí đầy đủ lực lượng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hàng hóa, phương tiện ra/vào, lưu giữ tại các khu vực cửa khẩu, kho, bãi, địa điểm đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Cục Hải quan Quảng Ninh chỉ đạo Phòng Quản lý rủi ro, Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 và số 2 theo chức năng, nhiệm vụ thu thập thông tin, cảnh báo các dấu hiệu, hành vi vi phạm trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát Hải quan; kịp thời phối hợp với các Chi cục Hải quan phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Phòng Giám sát quản lý về Hỉa quan theo dõi, tham mưu xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát Hải quan.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát Hải quan, trong thời gian tới, Cục Hải quan Quảng Ninh cũng tăng cường hoạt động kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương và thực thi nhiệm vụ của công chức Hải quan để nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức trong thực hiện nhiệm vụ nói chung, thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK trong đó có hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan nói riêng. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các trường hợp không thực hiện không đúng quy định, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.