Hải quan gặp vướng khi thực hiện Nghị định 39

Theo baohaiquan.vn

Để đảm bảo công tác quản lý, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ một số quy định tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: PV.
Ảnh minh họa. Nguồn: PV.

Theo đó, tại Điều 9 Nghị định 39/2017/NĐ-CP quy định: “Tổ chức, cá nhân NK thức ăn chăn nuôi, thủy sản phải có hoặc thuê kho bảo quản thức ăn chăn nuôi, thủy sản đáp ứng các yêu cầu về điều kiện bảo quản đảm bảo chất lượng hàng hóa, bảo vệ môi trường và theo khuyến cáo của nhà sản xuất”, tại khoản 3 Điều 25 Nghị định 39/2017/NĐ-CP quy định: “Tổ chức, cá nhân mua bán, NK thức ăn chăn nuôi, thủy sản có trách nhiệm áp dụng các biện pháp bảo quản chất lượng sản phẩm theo khuyến cáo của nhà sản xuất nhằm duy trì chất lượng hàng hóa thức ăn chăn nuôi, thủy sản”.

Tuy nhiên, Nghị định 39/2017/NĐ-CP không quy định cơ quan nào có trách nhiệm kiểm tra điều kiện về kho bảo quản thức ăn chăn nuôi, thủy sản và DN phải xuất trình giấy tờ gì để chứng minh điều kiện trên khi làm thủ tục NK hàng hóa.

Theo Tổng cục Hải quan, Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn quy định đối với hàng hóa XK, NK theo giấy phép và hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành thì khi DN làm thủ tục XK, NK hàng hóa ngoài việc thực hiện các quy định hiện hành, phải nộp giấy phép XK, NK của bộ, ngành liên quan, Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kiểm tra của cơ quan chuyên ngành; không quy định việc phải nộp hay xuất trình giấy tờ chứng minh điều kiện về kho bảo quản khi làm thủ tục NK.

Chính vì quy định chưa cụ thể, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- là cơ quan có trách nhiệm quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi thủy sản có ý kiến cụ thể về vấn đề trên để Tổng cục Hải quan hướng dẫn và đơn vị hải quan và DN thực hiện thống nhất.