Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt 56.000 tỷ đồng


Nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong thời kỳ dịch COVID-19, giúp kết quả thu ngân sách của Cục Hải quan Hải Phòng tăng trưởng khá.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, đơn vị có số thu lớn nhất trong 9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, đơn vị có số thu lớn nhất trong 9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Theo thông tin mới nhất từ Cục Hải quan Hải Phòng, từ đầu năm đến hết ngày 8/11, toàn Cục thu ngân sách được 56.013 tỷ đồng, đạt 100,02% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao trong cả năm 2021 (cả năm 56.000 tỷ đồng.

Trong đó có 5/9 đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách cả năm 2021 là: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công, Chi cục Hải quan Hải Dương, Chi cục Hải quan Thái Bình.

Để đạt kết quả khích lệ trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, ngay từ đầu năm Cục Hải quan Hải Phòng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2021, nhờ đó, kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan Hải Phòng những tháng qua tăng trưởng khá.

Hết tháng 10, về xuất khẩu, toàn Cục giải quyết thủ tục đối với 821.261 tờ khai, kim ngạch đạt 42,72 tỷ USD, tăng 27,4% về tờ khai và tăng 25% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Chiều ngược lại, lượng tờ khai nhập khẩu ở Hải quan Hải Phòng hết tháng 10 đạt 944.653 tờ khai, kim ngạch đạt gần 50,1 tỷ USD, tăng hơn 16% về tờ khai và tăng 27,34% về kim ngạch so với cùng kỳ 2020.

Từ nay đến cuối năm, Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách do Tổng cục Hải quan và UBND TP Hải Phòng giao.