Hải quan Nghệ An thu ngân sách đạt 1.586 tỷ đồng

Theo Phương Hà/haiquanonline.com.vn

Tính đến ngày 23/11/2021, Cục Hải quan Nghệ An thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu do Bộ Tài chính, UBND tỉnh Nghệ An và Tổng cục Hải quan giao năm 2021 với 1.586 tỷ đồng.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Nghệ An.
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Nghệ An.

Dịch COVID-19 tái bùng phát trong phạm vi cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng đã tác động mạnh mẽ, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân trong tỉnh. Tuy vậy, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2020.

Số lượng doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Nghệ An là 381 doanh nghiệp (304 doanh nghiệp xuất khẩu, 163 doanh nghiệp nhập khẩu), tăng 36 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số tờ khai đăng ký làm thủ tục là 44.570 tờ khai, tăng 51,3% so với cùng kỳ năm 2020 (29.459 tờ khai), trong đó số tờ khai xuất khẩu đạt 21.579 tờ khai, số tờ khai nhập khẩu là 22.991 tờ khai. Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đạt 2.957 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu là 1.694 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu là 1.263 triệu USD (tăng 92,6% so với năm 2020).

Năm 2021, Cục Hải quan Nghệ An được cấp trên giao chỉ tiêu thu ngân sách là 1.250 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu 1.323 tỷ đồng. Ngày 13/10/2021, tại Công văn số 4839/TCHQ-TXNK, Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu của Cục Hải quan Nghệ An là 1.550 tỷ đồng.

Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với quyết tâm vừa thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tính đến ngày 23/11/2021, Cục Hải quan Nghệ An thu ngân sách nhà nước đạt 1.586 tỷ đồng, vượt 26,9% chỉ tiêu pháp lệnh (1.250 tỷ đồng) và vượt 2,3% chỉ tiêu phấn đấu (1.550 tỷ đồng), tăng 63,5% so với năm 2020. Trong cơ cấu nguồn thu, thuế giá trị gia tăng của hàng hoá nhập khẩu chiếm đến 91%, thuế xuất khẩu 6,5%, thuế nhập khẩu 2%, thuế tiêu thụ đặc biệt 0,2% và thu khác chiếm 0,3%.

Để có được kết quả trên, năm 2021 Cục Hải quan Nghệ An đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An và Tổng cục Hải quan; sự phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành; đặc biệt là quyết tâm cao, nỗ lực lớn của tập thể Lãnh đạo Cục, công chức, người lao động trong đơn vị nhằm đẩy nhanh nguồn thu ngân sách nhà nước với các giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Tại Hội nghị giao ban công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, Cục trưởng Chu Quang Hải đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch, thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhằm thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước. Ước tính đến hết năm 2021, Cục Hải quan Nghệ An thu ngân sách đạt 1.650 tỷ đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3.100 triệu USD.