Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách đạt gần 71% dự toán

Trần Huyền

Với nhiều giải pháp được triển khai, thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Thanh Hóa rất khả quan. Tổng thu ngân sách của Cục đến ngày 10/6/2024 là 9.589,6 tỷ đồng, đạt 70,77% so với dự toán. Dự kiến, đến hết ngày 30/6/2024, tổng thu ngân sách của đơn vị sẽ đạt 10.675 tỷ đồng, bằng 78,7% dự toán năm 2024 được giao.

Cán bộ Hải quan Thanh Hóa nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: internet
Cán bộ Hải quan Thanh Hóa nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: internet

Ngay từ đầu năm 2024, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo Cục Hải quan Thanh Hóa đã chỉ đạo toàn đơn vị tổ chức thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, quy trình thủ tục hải quan.

Đơn vị đã thực hiện niêm yết công khai chính sách pháp luật, thủ tục hành chính tại các địa điểm làm thủ tục hải quan kết hợp với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang website của Cục để các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp năm rõ, thực hiện đúng quy định. Đồng thời, chú trọng giải quyết, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp, không để vướng mắc tồn đọng.

Cục Hải quan Thanh Hóa cũng sớm xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Với sự hỗ trợ tích cực của cơ quan hải quan, hơn 300 doanh nghiệp đã làm thủ tục hải quan trong 6 tháng đầu năm tại Cục với tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu là 7,28 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu là 2,35 tỷ USD; nhập khẩu là 4,93 tỷ USD. Số lượng tờ khai xuất nhập khẩu đã làm thủ tục tại Cục là 66.897 tờ khai, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm 2023.  

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Sản phẩm đá xây dựng các loại; clanke; dăm gỗ; xăng, dầu tái xuất; xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng các loại; hải sản đông lạnh; sản phẩm may mặc… Ngược lại, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trên địa bàn gồm: Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, phụ tùng thay thế của các dự án đầu tư và mở rộng đầu tư; nguyên phụ liệu gia công, nguyên liệu sản xuất thuốc tân dược; thiết bị phục vụ xây dựng các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn; dầu thô, thạch cao sản xuất xi măng, quặng sắt, gỗ xẻ các loại, nan vầu...

Với sự tăng trưởng tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu, tổng thu ngân sách nhà nước của toàn Cục đến ngày 10/6/2024 là 9.589,6 tỷ đồng, đạt 70,77% so với dự toán năm 2024, tăng 25,07% so với cùng kỳ năm 2023. Dự kiến đến hết ngày 30/6/2024, tổng thu ngân sách sẽ là 10.675 tỷ đồng, đạt 78,7% so với dự toán năm 2024, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Phát huy những kết quả đã đạt được, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, trong thời gian tới, Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa đã chỉ đạo đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 theo Kế hoạch của Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Thanh Hóa và của đơn vị. Trong đó, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, phát hiện các bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

Một trong những hoạt động tiếp tục được Cục Hải quan Thanh Hóa chú trọng triển khai trong thời gian tới là tổ chức Hội nghị đối thoại hải quan - doanh nghiệp thường niên và thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác hải quan - doanh nghiệp theo chương trình, kế hoạch nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn. Qua đó, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước.