Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước hơn 2.800 tỷ đồng

Trần Huyền

Theo Cục Hải quan Thanh Hóa, tính đến 26/02/2024, toàn Cục đã thu nộp ngân sách nhà nước là 2.835,1 tỷ đồng, đạt 20,9% so với kế hoạch.

Theo Cục Hải quan Thanh Hóa, tính đến 26/02/2024, toàn Cục đã thu nộp ngân sách nhà nước là 2.835,1 tỷ đồng. Ảnh: Hải quan Thanh Hóa
Theo Cục Hải quan Thanh Hóa, tính đến 26/02/2024, toàn Cục đã thu nộp ngân sách nhà nước là 2.835,1 tỷ đồng. Ảnh: Hải quan Thanh Hóa

Trong tổng số thu ngân sách nêu trên, nguồn thu thuế giá trị gia tăng từ dầu thô nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn là nguồn thu chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa. Số thu từ dầu thô đạt 2.354,9 tỷ đồng, chiếm 83,4% tổng số thu ngân sách nhà nước của đơn vị, số thu trung bình mỗi chuyến tàu dầu nhập khẩu đạt 292,5 tỷ đồng/chuyến.

Đến giữa tháng 02/2024, toàn Cục đã làm thủ tục cho khoảng 250 lượt doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, tờ khai hải quan đạt 15.164 tờ, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023; Trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu 1.848 tỷ USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Được biết, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao năm 2024, Cục Hải quan Thanh Hóa đã sớm ban hành kế hoạch thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách.

Theo đó, Lãnh đạo Cục Hải quan Thanh Hóa đã giao các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai giải pháp tăng thu, chống thất thu NSNN phù hợp với đặc điểm, tình hình tại đơn vị mình; nắm chắc nguồn thu, tình hình triển khai các dự án mới, hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn quản lý, kịp thời có các giải pháp thúc đẩy, nuôi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ.

Đơn vị cũng đẩy mạnh thực hiện Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan, khuyến khích và nêu cao tinh thần tự nguyện tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; chủ động kết nối, nắm bắt và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp về mặt thủ tục hải quan hải quan, nỗ lực tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn...

Để nâng cao hiệu quả quản lý, Lãnh đạo Cục Hải quan Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra trị giá hải quan cũng như giám sát quản lý. Trong đó, tăng cường thu thập thông tin các mặt hàng thuộc đối tượng trọng điểm nhằm xây dựng các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chống gian lận, giả mạo xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chuyển tải bất hợp pháp để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại hợp pháp...