Hải quan thu giữ hàng vi phạm trị giá hơn 700 tỷ đồng

Theo baohaiquan.vn

Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, từ 16/12/2016 đến 15/11/2017, lực lượng kiểm soát Hải quan đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 13.661 vụ vi phạm pháp luật Hải quan, giảm 5,44 % so với cùng kỳ năm 2016.

Số vụ vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ tăng. Nguồn: PV.
Số vụ vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ tăng. Nguồn: PV.
Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 721 tỷ đồng, tăng 84,2%; thu nộp ngân sách Nhà nước 317,2 tỷ đồng, tăng 101,06% so với cùng kỳ 2016. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 44 vụ, tăng 15,79%, chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 48 vụ, giảm 55,56% so với cùng kỳ 2016.

Theo Tổng cục Hải quan, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa năm 2017 diễn biến phức tạp, trị giá hàng hóa vi phạm liên quan đến hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả tăng. 

Tổng cục Hải quan đã yêu cầu lực lượng kiểm soát toàn Ngành bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 138/CP, Bộ Tài chính triển khai nhiều kế hoạch, chuyên đề đấu tranh, bắt giữ, xử lý hiệu quả các đối tượng vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đồng thời với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; chỉ đạo các đơn vị triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Trong đó, lực lượng Hải quan các cấp tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý; nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách chống buôn lậu; đầu tư trang thiết bị, phương tiện hiện đại; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các địa bàn trọng điểm, mặt hàng nhạy cảm…