Cục Hải quan TP. Hà Nội:

Khen thưởng 30 doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiêu biểu năm 2016

Hà Phương

Ngày 28/3/2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt và khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội năm 2016. Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Văn Trường chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Văn Trường cho biết, trong các năm từ 2014 - 2016, Cục Hải quan TP. Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan giao cho, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Cụ thể, năm 2014, thu ngân sách nhà nước của đơn vị đạt 16.015 tỷ đồng, bằng 110% so với chỉ tiêu được giao; năm 2015, thu ngân sách đạt 18.621 tỷ đồng, bằng 118% so với chỉ tiêu được giao; năm 2016 đạt 20.010 tỷ đồng, bằng 110% so với chỉ tiêu được giao.

Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Văn Trường phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các DN tiêu biểu hoạt động XNK trên địa bàn năm 2016, ngày 28/3/2017.

Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Văn Trường phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các DN tiêu biểu hoạt động XNK trên địa bàn năm 2016, ngày 28/3/2017.

Có được thành tích này là nhờ sự đóng góp lớn của cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Ngoài việc phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan TP. Hà Nội trong việc thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp còn chia sẻ với Hải quan Hà Nội những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, những bất cập trong thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành.

Từ năm 2014, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã xây dựng đề án “Các giải pháp tăng thu NSNN”, trong đó coi 123 doanh nghiệp trên địa bàn là khách hàng để hàng tháng, hàng năm đều có đánh giá và trực tiếp liên hệ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Đến năm 2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp tục đưa thêm 100 doanh nghiệp vào diện đối tác cần quan tâm chăm sóc và tháo gỡ khó khăn. Mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 75% doanh nghiệp  hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn sẽ làm thủ tục tại Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Khen thưởng 30 doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiêu biểu năm 2016 - Ảnh 1
Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Văn Trường trao Giấy khen cho 30 doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội năm 2016.

Tại Hội nghị, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã trao tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội cho 30 doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn năm 2016.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp để xây dựng truyền thống tốt đẹp giữa Cục Hải quan TP. Hà Nội với cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn”, Cục trưởng Nguyễn Văn Trường cho biết.