Hàng loạt cá nhân bị xử phạt hành chính ngay trong tuần đầu của tháng 7

PV.

Ngay trong tuần đầu tháng 7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tiến hành xử phạt hàng loạt cá nhân do có vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và trên thị trường chứng khoán. Các vi phạm này chủ yếu liên quan đến vấn đề công bố thông tin.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 01/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 420/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Nghĩa (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) với số tiền 50 triệu đồng do không công bố thông tin về dự kiến giao dịch.

Được biết, từ ngày 06/04/2021 đến ngày 08/04/2021, ông Nguyễn Văn Nghĩa - thành viên Hội đồng quản trị CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã chứng khoán: TCM) đã mua 66.500 cổ phiếu TCM (tương ứng 665.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch cho cơ quan quản lý.

Ngày 02/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 172/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Luận (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) với số tiền 25 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Theo Quyết định xử phạt, ngày 27/11/2020, ông Nguyễn Văn Luận đã mua 1.400.000 cổ phiếu BSA của CTCP Thủy điện Buôn Đôn (mã chứng khoán: BSA) và ngày 30/11/2020 đã mua 1.000.000 cổ phiếu BSA, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch lớn hơn 5% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của BSA (7,33%). Tuy nhiên, đến ngày 24/12/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo của ông Luận về việc mua và thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu.

Riêng trong ngày 05/07, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành cùng lúc ba quyết định xử phạt đối với 3 cá nhân. Cụ thể, cơ quan này ban hành Quyết định số 174/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Đức Tuấn (TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) với số tiền 25 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Được biết, ngày 05/02/2021, ông Lê Đức Tuấn đã mua 120.000 cổ phiếu CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (mã chứng khoán: NAC) dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NAC (tăng từ 0,94% lên 5,17%). Tuy nhiên, ngày đến ngày 24/3/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của ông Tuấn.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 173/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đoàn Thị Nguyên Thảo (Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) số tiền 30 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Theo Quyết định xử phạt, bà Đoàn Thị Nguyên Thảo - người có liên quan với ông Đoàn Nguyên Đức (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, mã chứng khoán: HNG) mua 46.000 cổ phiếu HNG (tương ứng với 460.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu HNG) từ ngày 09/3/2021 đến ngày 25/3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hải (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) với số tiền 7,5 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (mã chứng khoán: DRI) thực hiện giao dịch mua 5.000 cổ phiếu DRI (tương ứng 50.000.000 đồng theo mệnh giá) vào ngày 01/3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Ngày 06/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 176/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Liễu (TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) với số tiền 5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Theo Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bà Trần Thị Liễu - người liên quan với ông Trần Mai Cường (Chủ tịch Hội đồng Quản trị của CTCP Chương Dương, mã chứng khoán: CDC) đăng ký bán 24.360 cổ phiếu CDC (tương ứng 243.600.000 đồng mệnh giá cổ phiếu CDC) từ ngày 05/02/2021 đến ngày 04/03/2021, nhưng không thực hiện giao dịch trong thời gian nêu trên.

Đến ngày 16/03/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mới nhận được công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch và lý do không thực hiện được giao dịch của bà Trần Thị Liễu.

Như vậy, chỉ trong tuần đầu tháng 7/2021, cơ quan quản lý đã tiến hành xử các vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền trên 140 triệu đồng. Vi phạm của các cá nhân chủ yếu liên quan đến vấn đề công bố thông tin.