Hệ thống Kho bạc Nhà nước: Đổi mới theo mô hình tinh gọn, hiệu quả

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Ngày 29/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 75/SL thành lập Nha Ngân khố trực thuộc Bộ Tài chính. Ngày này hàng năm cũng được lấy làm Ngày Truyền thống của ngành Kho bạc.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Năm 2016, ngày 29/5 còn đặc biệt hơn khi toàn Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa hoàn thành cơ cấu, tổ chức lại bộ máy theo mô hình mới - tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với định hướng, lộ trình cải cách hành chính và hiện đại hóa.

Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả

Theo Quyết định số 26/2015/QĐ- TTg (QĐ 26) của Thủ tướng Chính phủ, chức năng của KBNN được giữ nguyên với vai trò tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về quỹ NSNN, các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ nhà nước; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn… Ngoài ra, KBNN được giao bổ sung thêm nhiệm vụ “tổng hợp, lập quyết toán NSNN hàng năm”.

Với chức năng, nhiệm vụ này, cơ cấu tổ chức bộ máy toàn hệ thống KBNN cũng được sắp xếp lại theo hướng thống nhất, giảm thiểu các đầu mối làm công tác nội vụ và không có sự chồng chéo nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc. So với cơ cấu tổ chức trước đây, tại KBNN cấp tỉnh đã giảm được 123 đầu mối cấp phòng và tại KBNN cấp huyện đã giảm trên 660 đầu mối cấp tổ đội.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hà, việc cơ cấu lại tổ chức, bộ máy đã giải quyết cơ bản việc giảm đầu mối phòng (tổ), tinh giản biên chế, thúc đẩy cải cách hành chính, phù với với chủ trương của Nhà nước và của ngành. Đồng thời, mô hình mới cũng tạo sự hài lòng hơn cho khách hàng và từng bước đáp ứng được mục tiêu chiến lược của toàn ngành đặt ra đến năm 2020.

Còn nhớ, ngày 30/9/2015, khi KBNN công bố chính thức hoạt động theo cơ cấu, tổ chức mới, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của KBNN. Toàn hệ thống sẵn sàng hoạt động theo mô hình mới từ ngày 1/10/2015.

Tuy nhiên, những chức năng, nhiệm vụ mới được giao đều là những nhiệm vụ khó, sẽ phát sinh không ít thách thức. Vì vậy, Thứ trưởng đã nhắn nhủ đến từng cán bộ công chức trên từng vị trí công tác phải nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để làm tốt công việc được giao.

Đặc biệt, Thứ trưởng lưu ý KBNN cần nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy; giải quyết tốt công tác tư tưởng với những cán bộ, công chức có sự di chuyển về vị trí, nhiệm vụ để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nội bộ từng đơn vị trong toàn hệ thống. Đối với những tổ chức mới, nhanh chóng hoàn thiện quy chế làm việc theo hướng cải cách, hiệu quả, khẩn trương nắm bắt các nhiệm vụ của đơn vị để triển khai thực hiện, đảm bảo thông suốt, không để ách tắc.

Toàn hệ thống đồng lòng đổi mới

Trong chuyến công tác gần đây, chúng tôi có dịp tới làm việc với KBNN các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế. Điều làm chúng tôi ấn tượng không chỉ bởi nụ cười niềm nở của các cán bộ kho bạc với khách hàng giao dịch mà còn cảm nhận được tình yêu ngành, yêu nghề của họ dù ở bất cứ vị trí công tác nào.

Lý giải cho điều này, chị Lê Thị Hương - Giám đốc KBNN Quảng Trị cho biết, cũng như các đơn vị khác trong toàn hệ thống, ngay sau khi nhận được văn bản hướng dẫn của KBNN về kiện toàn lại bộ máy, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị. Đồng thời, đơn vị xây dựng phương án bố trí, sắp xếp công chức theo mô hình tổ chức bộ máy mới, kết hợp luân phiên vị trí công việc đối với công chức đã giữ vị trí công việc lâu năm.

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, do không thể sắp xếp, bố trí vị trí tương đương, ban lãnh đạo đã mời gặp mặt để trao đổi và làm công tác tư tưởng cũng như động viên, phân tích để cán bộ hiểu và đồng thuận với phương án bố trí công việc mới.

Đặc biệt, với mô hình hoạt động mới sẽ không còn phòng (tổ) kho quỹ, nên KBNN Quảng Trị đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kho quỹ cho toàn thể cán bộ, công chức làm công tác kế toán, lãnh đạo phụ trách kế toán để đảm bảo sau khi sáp nhập, cán bộ kế toán có thể thực hiện tốt nghiệp vụ kho quỹ.

Tại KBNN Quảng Bình, sau khi sắp xếp lại bộ máy, đơn vị còn thực hiện cam kết trách nhiệm và xử lý trách nhiệm từ người đúng đầu đơn vị đến từng cán bộ công chức. Theo giám đốc Phạm Hồng Tam, quy định này nhằm đặt trách nhiệm của cán bộ trong thực thi công vụ và ngăn chặn những trường hợp gây phiền hà sách nhiễu để tạo một môi trường làm việc lành mạnh trong toàn đơn vị.

Tại Thừa Thiên - Huế, Giám đốc KBNN Nguyễn Hoàng Đệ cho biết, ngay sau khi có QĐ 26 và các văn bản hướng dẫn, đơn vị đã cơ cấu tổ chức lại bộ máy, đồng thời ban hành quyết định bãi bỏ 2 và điều chỉnh 8 bộ thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên cập nhật thông tin, chính sách về cải cách hành chính để áp dụng vào hoạt động nghiệp vụ kho bạc. Đặc biệt, KBNN Thừa Thiên - Huế còn xây dựng “nụ cười công sở” với phương châm biến nụ cười là biểu hiện của cảm xúc thành nụ cười của ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ nhằm xây dựng cơ quan, công sở văn hóa, thân thiện, gần gũi với khách hàng...

Tại thời điểm này có thể thấy, cơ cấu tổ chức bộ máy mới của hệ thống KBNN đã hoàn tất và hoạt động ổn định đúng như mục tiêu đề ra. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm, đồng sức, đồng lòng của gần 15.000 công chức, viên chức, Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hà tin tưởng rằng, toàn hệ thống KBNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách quy trình nghiệp vụ quản lý, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng thời, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược phát triến KBNN đến năm 2020 và những năm tiếp theo.