VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thông tư số 74/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền

Ngày 16/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 74/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.

Thông tư hướng dẫn các nội dung sau:

- Kế toán nợ công, bao gồm kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương;

- Thống kê các khoản nợ cho vay lại (cho vay lại từ vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài) và bảo lãnh Chính phủ;

- Tổng hợp báo cáo nợ công.

Thông tư áp dụng cho:
- Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại thuộc Bộ Tài chính;
- Các đơn vị Kho bạc nhà nước các cấp;
- Các đơn vị có trách nhiệm nộp báo cáo cho Bộ Tài chính (Kho bạc nhà nước) theo quy định của pháp luật để tổng hợp báo cáo nợ công theo quy định tại Chương II Thông tư này;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý và sử dụng nợ công...
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 74/2018/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM