VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thông tư số 71/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá

Ngày 17/08/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 71/2021/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 71/2021/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM