Hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ, tiến tới Kho bạc số

Thùy Linh

Hướng tới hình thành Kho bạc số vào năm 2030, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tập trung đẩy mạnh triển khai các dự án công nghệ thông tin, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ, từ đó đã góp phần nâng cao năng suất lao động; phòng ngừa rủi ro, mất an toàn tiền, tài sản đối với công chức thao tác nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

KBNN đã nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hiệu quả ngân sách, ngân quỹ và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.
KBNN đã nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hiệu quả ngân sách, ngân quỹ và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ

Từ đầu năm 2024 đến nay, KBNN đã và đang triển khai thực hiện 33 đề án, nhiệm vụ thuộc Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và 5 đề án, chính sách thuộc chương trình công tác của Bộ Tài chính. Cùng với đó, KBNN đề ra 16 đề án, chính sách, nhiệm vụ thuộc chương trình công tác của hệ thống cần triển khai. Các đề án, nhiệm vụ đều triển khai theo tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Đặc biệt, trong quý I/2024, KBNN đã đẩy mạnh triển khai các dự án công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ. Trọng tâm là hoàn thiện Đề án nâng cấp hệ thống TABMIS và các ứng dụng hình thành hệ thống ngân sách và kế toán số (VDBAS); xây dựng và triển khai bài toán liên thông chi đầu tư xây dựng cơ bản; xây dựng dịch vụ lưu trữ hồ sơ, chứng từ chi điện tử KBNN và tích hợp với Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, Chương trình quản lý kiểm soát chi đầu tư; chương trình quản lý văn bản điều hành tập trung; dự án đầu tư hệ thống Intranet KBNN; thuê trung tâm dữ liệu KBNN...

Cùng với đó, KBNN tiếp tục vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoạt động ổn định, thông suốt phục vụ 100% đơn vị sử dụng ngân sách thuộc đối tượng bắt buộc tham gia sử dụng; nâng cấp dịch vụ công trực tuyến bổ sung cổng trao đổi dữ liệu qua Internet với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông.

Đáng chú ý, KBNN đã hoàn thiện liên thông dữ liệu giữa các hệ thống công nghệ thông tin của KBNN phục vụ kiểm soát chi đầu tư, góp phần đẩy nhanh tốc độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công; đẩy mạnh thanh toán tự động điện nước, viễn thông thông qua ủy quyền của các đơn vị sử dụng ngân sách. KBNN cũng hoàn thành kiểm thử dịch vụ thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản mở tại ngân hàng thương mại của đơn vị giao dịch tham gia dịch vụ công trực tuyến; Kiểm thử chương trình quản lý văn bản điều hành tập trung; đưa vào hoạt động hệ thống giám sát các hệ thống thông tin của KBNN. Đặc biệt, trong quý I/2024, KBNN đã triển khai thí điểm quy trình kiểm soát, thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản và trao đổi thông tin bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng trên Cổng trao đổi dữ liệu, tại Hải Phòng và Vĩnh Phúc.

Kết quả thí điểm cho thấy, quy trình thanh toán cho cá nhân qua tài khoản đã giúp giảm thiểu thủ tục hành chính, rút gọn thời gian xử lý hồ sơ chứng từ cho cả KBNN và đơn vị sử dụng ngân sách. Thông qua Cổng trao đổi dữ liệu, bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng được truyền trực tiếp sang ngân hàng thương mại, các đơn vị sử dụng ngân sách không phải trực tiếp đến KBNN lấy bảng kê này để chuyển đến ngân hàng thương mại làm thủ tục thanh toán. Từ kết quả này, KBNN sẽ triển khai quy trình thanh toán cho cá nhân qua tài khoản trên toàn quốc trong quý II/2024.

Trên thực tế, nỗ lực hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ của hệ thống KBNN đã được duy trì và đẩy mạnh trong nhiều năm qua. Nhờ đó, giảm thời gian đi lại, giảm chi phí hoạt động cho các đơn vị, công khai, minh bạch quá trình giải quyết hồ sơ, chứng từ chi ngân sách nhà nước, góp phần cải cách hiện đại hóa công tác kiểm soát chi, tiến tới thực hiện quy trình kiểm soát chi điện tử của KBNN. Có thể nói, nỗ lực hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ của hệ thống KBNN đã mang đến thành quả bao trùm.

Cùng với đó, những kết quả đạt được từ các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao năng suất lao động; rút ngắn thời gian thực hiện; phòng ngừa rủi ro, mất an toàn tiền, tài sản đối với công chức thao tác nghiệp vụ KBNN.

Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin

Để thực hiện thành công Chiến lược phát triển đến năm 2030 mà ở đó, khách hàng vẫn là trọng tâm phục vụ, toàn hệ thống KBNN sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 đồng bộ trên các lĩnh vực: thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Trong đó, sẽ tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực kho bạc; nâng cấp và mở rộng một số chức năng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ của hệ thống.

KBNN sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động quản lý, quản trị và cung cấp dịch vụ của KBNN; trong đó, trọng tâm là xây dựng và vận hành Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS); thực hiện liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin liên quan. Đồng thời, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức KBNN có trình độ, kỹ năng, có năng lực sáng tạo, đáp ứng tốt các yêu cầu của quá trình chuyển đổi số...

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đơn vị giao dịch, nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, thời gian tới, KBNN sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo hướng: cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho khách hàng qua đa kênh, gồm cả kênh điện thoại di động (mobile); xây dựng và triển khai phân hệ lưu trữ điện tử đối với hồ sơ kiểm soát chi được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, hoàn thiện, tăng cường bảo mật thông qua công nghệ sinh trắc học để đảm bảo người kiểm soát thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, ngăn chặn tình trạng làm thay, làm giúp dẫn tới mất an toàn tiền, tài sản của Nhà nước.

KBNN sẽ cung cấp cổng kết nối trực tiếp từ phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp của đơn vị sử dụng ngân sách tới dịch vụ công trực tuyến của KBNN nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian thực hiện cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước khi gửi hồ sơ đến KBNN. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để đảm bảo cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận tiện hơn nữa cho các đơn vị sử dụng ngân sách và KBNN.

 

KBNN đang duy trì 4 hệ thống công nghệ thông tin về quản lý ngân sách. KBNN đã liên thông các hệ thống trên để cán bộ kho bạc chỉ phải tác nghiệp ở hệ thống nguồn là dịch vụ công trực tuyến. Cho đến nay, 100% đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện các khoản chi ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ giao dịch đạt trên 99,6% và KBNN đang bổ sung các tính năng của chương trình để phục vụ khách hàng tốt nhất. Số thu, chi ngân sách nhà nước bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc chỉ còn chiếm tỷ lệ dưới 1%.

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 5/2024