HNX đặt ra 6 mục tiêu cho năm 2016

PV.

Ngày 22/1/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Hội nghị Người Lao động năm 2016 với sự tham dự của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Sở.

Các đơn vị cùng ký giao ước thi đua năm 2016 trước sự chứng kiến của Ban Lãnh đạo HNX. Nguồn: hnx.vn
Các đơn vị cùng ký giao ước thi đua năm 2016 trước sự chứng kiến của Ban Lãnh đạo HNX. Nguồn: hnx.vn

Đây là dịp để tập thể các cán bộ, nhân viên HNX cùng nhau nhìn lại kết quả hoạt động của Sở đã đạt được trong năm 2015, thảo luận về các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Trong năm qua, HNX đã triển khai các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất cho người lao động; việc xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế liên quan đến người lao động cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật.

Các chế độ chăm lo sức khỏe, phong trào thể dục thể thao và văn nghệ tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao đời sống thể chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên.

Nhiều phong trào như hiến máu nhân đạo, thăm quân dân huyện đảo Trường Sa, trao tặng nhà tình nghĩa, … đóng góp vào công tác xã hội, cộng đồng.

Bước sang năm 2016, trên cơ sở Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán và Lộ trình phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020, HNX đã đưa ra 6 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để duy trì vận hành và quản lý thị trường:

Một là, tiếp tục tổ chức tốt công tác đấu thầu và tổ chức giao dịch nhằm huy động vốn kịp thời và hiệu quả cho Ngân sách Nhà nước;

Hai là, nghiên cứu trình các cấp có thẩm quyền phương án tổ chức thị trường trái phiếu doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành công tác để đưa thị trường trái phiếu doanh nghiệp vào hoạt động năm 2017;

Ba là, tập trung nguồn lực phát triển thị trường chứng khoán phái sinh, đưa vào hoạt động cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017;

Bốn là, tiếp tục triển khai công tác đấu giá cổ phần hóa hiệu quả nhằm góp phần thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn, bán cổ phần;

Năm là, tiếp tục đầu tư tăng cường năng lực hệ thống công nghệ thông tin của Sở để đảm bảo khả năng dự phòng sự cố, dự phòng thảm họa, đồng thời nâng cao hơn chất lượng dịch vụ, chất lượng hoạt động giám sát và sẵn sàng kết nối với thị trường khu vực và thế giới;

Sáu là, tiếp tục củng cố sức mạnh đội ngũ cán bộ, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, nâng cao chất lượng và năng lực quản trị điều hành Sở.

Tại Hội nghị, HNX đã phát động chương trình thi đua và cùng ký giao ước thi đua năm 2016, thể hiện quyết tâm nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.