HNX huy động 3.400 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu chính phủ

Minh Hà

Ngày 22/5/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.400 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 3.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ tại các kỳ hạn 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 20 năm (1.000 tỷ đồng).

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 900 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,71%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/5/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 9 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,05%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/5/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,68%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/5/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 20 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có 7 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 5,68%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 91.330,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.