Hỗ trợ các địa phương khắc phục mưa, bão

Theo chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ quyết định trích 130 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 để hỗ trợ 10 tỉnh thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ dân sinh và khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại do bão số 3 và mưa, lũ từ tháng 9 đến đầu tháng 10/2015.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng số vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Nguồn: internet
Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng số vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Nguồn: internet

Theo đó, 10 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gồm: Cao Bằng 15 tỷ đồng; Điện Biên 10 tỷ đồng; Hà Giang 15 tỷ đồng; Tuyên Quang 10 tỷ đồng; Hòa Bình 10 tỷ đồng; Vĩnh Phúc 10 tỷ đồng; Ninh Bình 10 tỷ đồng; Thanh Hóa 15 tỷ đồng; Nghệ An 15 tỷ đồng; Quảng Nam 20 tỷ đồng.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 20 tấn hạt giống rau các loại từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng mưa lũ khôi phục sản xuất.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng số vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí trên bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và theo quy định hiện hành; báo cáo việc phân bổ và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai để tổng hợp báo Thủ tướng Chính phủ.

Các tỉnh, thành phố sử dụng nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản vùng bị thiệt hại do thiên tai theo các Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 8/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời báo cáo kết quả thực chi hỗ trợ giống vùng bị thiên tai gửi Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn để làm căn cứ hỗ trợ địa phương theo chế độ quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc hỗ trợ gia đình có người bị chết, mất tích, nhà bị sập, đổ và hỗ trợ lương thực...do thiên tai gây ra theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Đối với kinh phí thực hiện các dự án đầu tư mang tính chất lâu dài, các địa phương bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bão số 3 và mưa, lũ từ tháng 9 đến đầu tháng 10/2015 đã ảnh hưởng đến một số địa phương (Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Nam).

Theo tổng hợp, có 23 người chết và mất tích, 94 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 15.937 ha lúa và 8.478 ha diện tích hoa màu bị thiệt hại, 41.024 gia cầm bị cuốn trôi, 30.392 m kênh mương bị sạt lở, bồi lấp…Tổng thiệt hại về vật chất ước tính hơn 1.315 tỷ đồng.

Các địa phương đã khẩn trương huy động mọi nguồn lực giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa, lũ nhằm sớm ổn định đời sống, sản xuất. Tuy nhiên do thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều và sản xuất nông nghiệp, thủy sản…các địa phương đã có văn bản báo cáo về thiệt hại và đề nghị Thủ tướng xem xét, hỗ trợ.