Hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu

thu hương

(Tài chính) Tại chương trình Hội nghị thành viên thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) quý II/2014, nhiều nội dung về tăng cường phối hợp phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam đã được thông qua. Đặc biệt, nhiều tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục hỗ các giải pháp kỹ thuật để phát triển thị trường.

Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động thị trường TPCP là vấn đề được Hội nghị tập trung thảo luận. Nguồn: internet
Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động thị trường TPCP là vấn đề được Hội nghị tập trung thảo luận. Nguồn: internet

Ngày 7/4/2014, chương trình Hội nghị thành viên thị trường TPCP quý II/2014 đã diễn ra với sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Kho bạc Nhà nước (KBNN)… và toàn thể các thành viên thị trường.

Hội nghị đã chứng kiến Lễ ký kết giữa cơ quan vận hành thị trường, cơ quan lưu ký trái phiếu với 3 tổ chức phát hành: KBNN, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Ngân hàng Chính sách xã hội về việc giảm thời gian từ khi đấu thầu lên niêm yết và giao dịch TPCP chỉ còn T+3, rút ngắn từ ngày đăng ký cuối cùng đến ngày thực thanh toán xuống còn 4 ngày làm việc. Đây là một nỗ lực lớn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong thúc đẩy tính thanh khoản cho trái phiếu, tăng sự hấp dẫn của thị trường với các nhà đầu tư.

Cũng tại hội nghị, VDB đã công bố chương trình hành động về đổi mới công tác phát hành; KBNN giới thiệu sản phẩm mới Zero Coupon Bond (trái phiếu không trả lãi định kỳ) và kiến nghị áp dụng cho thị trường Việt Nam; Hiệp hội thị trường trái phiếu trình bày việc xây dựng hợp đồng khung cho thị trường Repo. Các thành viên thị trường đã thảo luận sôi nổi những vấn đề liên quan, nhất là tập trung hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động thị trường TPCP…

Thay mặt cơ quan quản lý, TS. Vũ Bằng, Chủ tịch UBCKNN đã có những chỉ đạo quyết liệt qua 3 định hướng lớn để tiếp tục phát triển thị trường, cụ thể: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng tháo gỡ khó khăn, thu hút dòng vốn đầu tư, thúc đẩy việc triển khai Quỹ hưu trí tự nguyện và thành lập tổ chức định mức tín nhiệm; Đẩy nhanh quá trình triển khai sản phẩm mới trên thị trường TPCP với các sản phẩm cụ thể như: Repo, Bond future, When issued; Phát triển thị trường trái phiếu gắn với chiến lược phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) đến 2020, gắn với những vấn đề liên quan đến dòng vốn quốc tế, ngân sách, nợ công phù hợp với tình hình kinh tế trong nước và thế giới.

Cũng tại hội nghị, Hội đồng Chỉ số HNX cũng đã họp nhiệm kỳ mới và bàn thông qua chỉ số trái phiếu (Bond index). Đây sẽ là chỉ số quan trọng cho TTCK Việt Nam bên cạnh Đường cong lợi suất mà HNX đã vận hành từ tháng 3/2013. Như vậy, sắp tới bộ chỉ số thị trường của HNX sẽ vừa cung cấp công cụ chỉ báo cho thị trường, vừa chuẩn bị cho việc triển khai TTCK phái sinh tại Việt Nam.

Hội nghị thành viên thị trường TPCP quý I/2014 có sự tham gia của đoàn chuyên gia GIZ (Tổ chức Hợp tác phát triển Đức tại Việt Nam) và tổ chức truyền thông Bloomberg. GIZ đã hỗ trợ cho thị trường TPCP Việt Nam trong việc cơ cấu hàng hóa là trái phiếu của KBNN, sẽ tiếp tục hỗ trợ cho trái phiếu của VDB. Bloomberg đang phối hợp với HNX trong việc kết nối hệ thống giao dịch TPCP với hệ thống thông tin Bloomberg, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia thị trường trái phiếu Việt Nam.

Với nhiều nội dung phong phú, thiết thực cũng như cam kết và ký kết hợp tác chặt chẽ, các thành viên thị trường trái phiếu và cơ quan quản lý thêm một lần nữa khẳng định quyết tâm cao trong phối hợp triển khai đưa thị trường TPCP Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 5 - 2014