Hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho dự án cấp bách

Theo Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 cho dự án cấp bách.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 1.072 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 cho các địa phương và Bộ Giao thông vận tải để thực hiện dự án đê, kè, khắc phục hậu quả thiên tai, dự án an ninh quốc phòng và dự án quan trọng khác.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 theo đúng quy định; thông báo danh mục dự án được hỗ trợ vốn cho Bộ Giao thông vận tải và các địa phương theo nội dung tại các văn bản số 16268/BTC-ĐT ngày 3/11/2015 và văn bản số 18968/BTC-ĐT ngày 21/12/2015.

Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh được hỗ trợ bổ sung vốn chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật; chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án, bảo đảm hiệu quả đầu tư.